Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Aktuality  »  Boëthius pronikl mezi bestsellerové autory

Boëthius pronikl mezi bestsellerové autory

15. 10. 2012

Když jsem mlčky uvažoval o těchto slo­vech a zapisoval tuto slzavou lamentaci, spatřil jsem, jak se nad mou hlavou objevi­la žena velmi důstojné tváře s planoucíma očima, pronikavějšíma, než je u lidí běžné. Její pleť měla svěží barvu a vyzařovala z ní neopotřebovaná životní síla, třebaže mu­sila být už hodně v letech, takže rozhodně nemohla být považována za člověka naše­ho věku. Velikost její postavy nebylo mož­no určit jednoznačně, neboť hned nepře­sahovala běžné lidské rozměry, hned zas se zdálo, že se temenem dotýká nebe, a když zvedla hlavu ještě výše, pronikla dokonce do samotného nebe a lidé se po ní marně ohlíželi. Její roucho bylo zhotoveno jem­ným uměním z nejtenčích vláken nezniči­telné látky; jak jsem se od ní později dověděl, utkala si je sama vlastníma rukama. Stářím a zanedbáním bylo však zašlé, jako bývají obrazy vystavené působení kouře. Na dol­ním okraji bylo na něm možno číst vetkané řecké písmeno Pí, na horním Théta a mezi oběma písmeny bylo vidět vyznačené stup­ně, jako by to byl nějaký žebřík, po němž by se dalo vystoupit od dolního písmene k hor­nímu. Ruce nějakých násilníků však tento oděv potrhaly a každý si odnesl z urvaných cárů, co mohl. V pravé ruce držela žena kni­hy, v levé žezlo.

Když spatřila básnické Múzy stojící u mého lůžka a napovídající slova mým nářkům, trochu ji to popudilo, zamračila se, v očích jí zablesklo a řekla: „Kdo dovolil přístup k to­muto nemocnému těm poběhlicím z diva­dla, které nejenže nemohou žádnými léky zmírnit jeho bolesti, ale ještě jim sladkými jedy dodávají potravu? Vždyť právě ony ne­plodným trním vášní ničí setbu rozumu sli­bující bohatou úrodu a navykají mysl lidí na nemoc, místo aby ji od ní osvobozovaly. Kdyby aspoň vaše lichotky přilákaly jako ob­vykle někoho z nezasvěcených, považovala bych to za méně nesnesitelné, vždyť v něm by nebyla nijak poškozena má námaha. Ale tohoto muže, odchovaného studiem elejské­ho a akademického učení? Raději odejděte, Sirény sladké až k záhubě, a zanechte ho mým Múzám, aby ho léčily a uzdravily.“.

(ukázka z knihy)

 

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook