Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Aktuality  »  Lidové noviny - Kniha roku

Lidové noviny - Kniha roku

18. 12. 2012
Lidové noviny
Datum vydání: 15.12.2012  
Rubrika / pořad: Orientace - Kniha roku 2012
Strana / zpráva 22
Autor:  
Odpovědi účastníků ankety Kniha roku 2012

(...)

Adam Borzič, básník a publicista 1. D. Ž. Bor: Poslední časobraní (Trigon). Poslední část deníkových zápisů velkého českého básníka, hermetika a nakladatele končící jeho smrtí v roce 2010. Místy extaticky nádherné čtení.
2. Jochen Kirchhoff: Vykoupení přírody a přirozenosti. Přeložil Petr Babka (Malvern). Dráždivá kniha současného německého filozofa rozmetávající na prach tvrze novověké kosmologie a vědy ve jménu živého a oduševnělého univerza.
3. Friedrich Schleiermacher: O náboženství. Přeložil Jan Kranát (Vyšehrad). Jedno ze základních děl německé romantiky doplněné precizní studií Jana Kranáta.

(...)

Zdeněk Jančařík, šéfredaktor nakladatelství Portál
1. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli (Nová tiskárna Pelhřimov). Poctivou rešerší a dlouhodobým sbíráním ústních i písemných pramenů vykreslil autor výrazný portrét bytostně poctivého kněze, který se stal terčem brutální mašinerie ze strany mnoha konkrétních zločinců komunistického režimu. 2. Tomáš Petráček: Bible a moderní kritika (Vyšehrad). Autor dokazuje, že i zdánlivě suchá vědecká kniha o historii antimodernismu v katolické církvi na přelomu 19. a 20. století se může stát napínavým záznamem zápasu mezi pravdou a lží, dobrem a zlem.
3. Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel (Paseka). Inspirující kniha popisuje neuvěřitelné životní cesty polského Žida, který se stal apoštolem smíření mezi znesvářenými národy a náboženstvími v Izraeli.

(...)

Lenka Karfíková, teoložka
Edmund Husserl: Logická zkoumání (Oikoymenh, 2009, 2010 a 2012). Stěžejní dílo fenomenologické filozofie, poprvé přeložené do češtiny (analýzy ke způsobu danosti významu, pozornosti, intencionalitě a obsahům vědomí). *** Novozákonní apokryfy: I. Neznámá evangelia, II. Příběhy apoštolů, III. Proroctví a apokalypsy. Z řeckých, koptských a latinských originálů přeložil a poznámkami opatřil kolektiv badatelů pod vedenímPetra Pokorného a Jana A. Duse (Vyšehrad, 2001–2012). ***
Zbigniew Herbert: Zátiší s udidlem (Opus). Eseje o nizozemských malířích, dějinách Nizozemska a tulipánománii z pera polského básníka, který krom cest, které zachycuje, podnikl i množství historických rešerší.

(...)

Josef Mlejnek, básník a překladatel
1. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli (Nová tiskárna Pelhřimov). Doležalova kniha je napsána s úctou a láskou k Josefu Toufarovi, ale zároveň také s láskou k pravdě. Josef Toufar před námi vyvstává jako mimořádně silná osobnost, přirozeně sžitá se svým okolím a zároveň pevně ukotvená ve svém nadpřirozeném povolání. ***
2. Raissa Maritainová: Velká přátelství. Přeložila Věra Dvořáková (Triáda). Žena francouzského tomistického filozofa Jacquese Maritaina přináší ve své knize nejen svědectví o duchovním hledání a myšlenkovém zrání dvou mladých francouzských intelektuálů z počátku minulého století, ale před našima očima vyvstávají důvěrné portréty osobností jako Léon Bloy, Henri Bergson, Charles Péguy, Georges Rouault a dalších. *** Tomáš Petráček: Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-) modernistické krize (Vyšehrad). Velice odborná a zároveň mimořádně poutavá četba o období zahrnujícím zhruba poslední desetiletí 19. a první desetiletí 20. století a označovaném v dějinách katolického myšlení jako modernistická krize

(...)

Petr Pithart, vysokoškolský učitel
1. Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992 (Vyšehrad). Nejúplnější, a pokud je to vůbec možné – pro autora žijícího na hranicích – objektivní vylíčení setkání dvou národů, které vinou svých vůdců nedokázaly žít spolu. ***
2. Tomáš Němeček, Pavel Rychetský: Diskrétní zóna (Vyšehrad). Pro nezvyklou otevřenost zpovídaného, hraničící s upřímností, což je v politice skoro skandál. Ovšemže sympatický!
3. Gilles Lipovetsky, Hervé Juvin: Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře (Prostor). Skličující popis dnešní kulturní bídy, nicméně svojí přesností nakonec osvobozující.

(...)

Daniel Podhradský, nakladatel
Největší radost mám z knihy národního socpodniku Academia – Hermann Broch: Náměsíčníci, protože vysoká literatura nejenže existuje, ale je i vidět, že naše daně směřují i k počinům vzácným a krásným. Další báječná reedice je z již postsoc nakladatelství VyšehradLegenda Aurea Jakuba de Voragine. A neodpustím si v opozici minoritu: Petr Mazanec: Sedmý sešit, vydáno v počtu 35 výtisků v Pelhřimově nákladem vlastním. Ano, na těchto základech můžeme stavět!

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook