Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Autoři  »  Dostálová Růžena

Dostálová Růžena

Přední česká byzantoložka prof. PhDr. Růžena Dostálová, Csc. se narodila v roce 1924 v Bratislavě, kde prožila i dětství. Po ukončení studií klasické filologie na Filosofické fakultě UK v Praze v roce 1949 pracovala v Epigrafické komisi České akademie věd a umění. Po jejím zrušení působila jako dokumentátorka v Ústředním ústavu geologickém a od začátku roku 1953 v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, od r. 1982 též ve funkci vedoucí byzantologického oddělení. Od r. 1987 působí rovněž jako předsedkyně Čs. byzantologického komitétu. Do r. 1985 byla i výkonnou redaktorkou Listů filologických a členkou redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Zároveň přednáší novořecký jazyk a literaturu na FF UK v Praze a FF MU v Brně. Ve své vědecké práci se zabývá zejména tématy literárními a kulturněhistorickými: helénistickým a byzantským románem, byzantskou historiografií, pozdně antickou epikou, problémy přechodu od antiky ke středověku, antickou teorií překladu a literární estetikou atd. Zvláště se věnuje studiu vztahů mezi Byzancí a našimi zeměmi, např. životu a dílu myslitele 16. století Jakuba Palaeologa. Do češtiny přeložila řadu děl antické, byzantské i novořecké literatury (Julián Apostata, Michaél Psellos, Anna Komnéna, Odysseas Elytis). Je také spoluautorkou Dějin Byzance (Academia, Praha 1992) a Dějin Řecka (Lidové noviny, Praha 1998). V nakladatelství Vyšehrad vydala společně s prof. Hoškem knihu Antická mystéria (1997) a ve spolupráci s dr. Součkem přeložila knihu M. W. Weithmanna Balkán (1996). V současné době se jako překladatelka podílí na edici novozákonních apokryfů (1. díl Neznámá evangelia vyšel v roce 2001) a připravuje vydání korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook