Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Autoři  »  Gebelt Jiří a kol.

Gebelt Jiří a kol.

 

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D., vystudoval teologii, filosofii a religionistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako odborný asistent Katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se teorii a metodologii religionistiky a pozdně antické gnózi, především mandejcům. K uvedeným tématům publikoval řadu studií v odborných časopisech.

E-mail: gebelt@htf.cuni.cz

PhDr. Petra Košťálová, Ph.D., vystudovala etnologii a armenistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorská studia absolvovala v rámci etnologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Université Paul Valéry v Montpellieru. Působí jako pedagog na Katedře psychologie Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zabývá se tématy jako kolektivní paměť, etnické mýty, stereotypní obrazy aj., regionálně se zaměřuje na arménskou kulturu. Publikovala texty k problematice arménské identity, dějin a poezie: Písně země Nairi: lidové a trubadúrské písně středověké Arménie (2006); L’image de l’Autre dans les chroniques arméniennes (2010); Arménské kroniky od jezera Van (2012); Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie (2012).

E-mail: kohoutkova@pef.czu.cz

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., vystudoval anglistiku a arabistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se kulturními dějinami Blízkého východu a Afriky, velkou pozornost věnuje zvláště islámu a křesťansko-muslimským vztahům. Publikoval řadu studií u nás i v zahraničí, monografie Duchovní cesty islámu vyšla již v šesti vydáních.

E-mail: lubos.kropacek@ff.cuni.cz

Mgr. Petr Kubálek vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na téže fakultě je doktorandem v Ústavu srovnávací jazykovědy. Autorsky se podílel na dokumentárním filmu Vyznavači Anděla Páva (Petr Zrno a Česká televize, 2003) a výstavě Divokým Kurdistánem (Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2011).

E-mail: kurdistan@centrum.cz

Mgr. Monika Langrock, Th.D., vystudovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvovala v oboru praktické a systematické teologie (2008), v letech 2009 –2012 pracovala na postdoktorandském juniorském badatelském projektu Akade­mie věd České republiky. V současnosti je na mateřské dovolené. Věnuje se politickému vývoji církevních komunit na Blízkém východě (oblasti tzv. Velké Sýrie). Publikovala: Monika Šlajerová, Palestinská církev dnes. Politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku (2009); Monika Langrock, Libanonské rozhovory (2012); Monika Langrock, Hopes and Frustrations of Lebanese Christians. Al-’ihbat al-masihi – reasons and measures taken (2013).

E-mail: monika.slajer@gmail.com

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. v Praze. Zabývá se islámem, zejména jeho dimenzí mystickou a středověkým islámským myšlením. Publikoval pět knih, je autorem či spoluautorem řady dalších publikací, překladů, odborných i popularizačních článků.

E-mail: ostransky@orient.cas.cz

Mgr. Viola Pargačová, Ph.D., vystudovala arabistiku a religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí na Katedře religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se koptským křesťanstvím a islámskou mystikou. Publikovala texty zabývající se koptskou ortodoxní církví a spirituálními aspekty moderního islámu.

E-mail: viola.pargacova@upce.cz

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., působí jako šéfredaktor ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství a hlavní redaktor edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu. Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií). Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury, rozkol ruské církve v polovině 17. století a staroobřadní hnutí. Na Katolické teologické fakultě téže univerzity absolvoval kurz syrské aramejštiny a v oblasti syrologie rovněž publikuje. Kromě desítek časopiseckých a knižních publikací je rovněž spoluautorem knih Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914 –1923 (společně s P. Košťálovou a P. Novákem, 2017) a Dějiny Ruska (Z. Vydra a kol., 2017).

E-mail: michalrout@post.cz

Dr. Stefano Taglia studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Johna Cabota v Římě a blízkovýchodní areální studia na Škole orientálních a afrických studií (SOAS) v Londýně. Od roku 2014 je vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. v Praze. Zabývá se dějinami Osmanské říše na přelomu 19. a 20. století a společenskou rolí tehdejších intelektuálů. Vyšla mu kniha Intellectuals and Reform in the Ottoman Empire: The Young Turks on the Challenges of Modernity (2015).

E-mail: taglia@orient.cas.cz

Mgr. Kateřina Vytejčková vystudovala magisterský obor etnologie na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde pokračuje v doktorském studiu. Je zaměstnancem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. v Praze. Sférou jejího dlouhodobého zájmu je oblast současného Turecka, kam podniká pravidelné výzkumné cesty nejen za účelem terénního výzkumu v rámci grantových projektů. Zabývá se různými tématy hmotné a duchovní kultury post-osmanského prostoru, především pak architekturou a duchovním světem alevitů v Turecku i na Balkáně. K těmto tématům publikovala několik odborných studií, pravidelně se též účastní kulturně-antropologických a orientalistických konferencí.

E-mail: vytejckova@arup.cas.cz

Řadit podle:

Ve stínu islámu
Menšinová náboženství na Blízkém východě

Gebelt Jiří a kol.

Původní monografie českých odborníků mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení náboženských menšin
 

Kniha vychází z přímých terénních průzkumů a osobních zkušeností

 

 • Vydáno: 27. 2. 2017
 • Vydání: 1.
 • Formát: 145x205 mm
 • Vazba: Vázaná
 • Počet stran: 440
 • EAN: 9788074296925
Doporučená prodejní cena: 388 Kč
U nás ušetříte: 58 Kč
Naše cena dnes: 330 Kč

Koupit

Ve stínu islámu - e-kniha
Menšinová náboženství na Blízkém východě

Gebelt Jiří a kol.

Původní monografie českých odborníků mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení náboženských menšin
 

Kniha vychází z přímých terénních průzkumů a osobních zkušeností

 

 • Vydáno: 27. 2. 2017
 • Vydání: 1.
 • Vazba: PDF, E-PUB
 • Počet stran: 440
 • EAN: 9788074298431
Doporučená prodejní cena: 230 Kč
U nás ušetříte: 0 Kč
Naše cena dnes: 230 Kč

Koupit
knih na stránku

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook