Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Autoři  »  Jan Svoboda, Josef Moudrý

Jan Svoboda, Josef Moudrý

Svoboda Jan (nar. 1921 v Brně) Pana Jana Svobodu, který zastával funkci konzervátora státní památkové péče pro okres Benešov od 1. 6. 1993, známe jako nanejvýš svědomitého a schopného pracovníka. Dlouhá léta se věnuje historii regionu, v níž má mimořádné znalosti. Velmi obětavě vedl kruh zpravodajů památkové péče, který pod jeho vedením se soustředil zejména na odbornou dokumentaci památek drobné sakrální architektury, která byla završena vydáním publikace a na monitorování činností, týkajících se kulturních památek v regionu. Činnost dobrovolných zpravodajů památkové péče dosáhla pod vedením pana Jana Svobody odborné úrovně a soustavnosti ojedinělé v celostátním měřítku. Kromě toho spolupracuje na vydávání publikací a periodik týkajících se kulturních památek. Práce pana Svobody měla vždy na zřeteli prospěch památek a památkové péče a ochranu našeho národního kulturního dědictví. Podepsán Ing. arch. Vojtěch Láska, ředitel Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Dne 10. 2. 2003, č. j. 895/2003/b. Moudrý Josef (nar. 1937 ve Vlašimi) Pan Josef Moudrý se již léta věnuje sbírání fotodokumentace rodného města Vlašimi. Na základě jeho sbírky dobových pohlednic Vlašimi a okolí byla zpracována publikace Vlašim nejen na starých pohlednicích. Vyvíjí činnost jako zpravodaj státní památkové péče a od roku 2003 jako městský kronikář. Působí v České numismatické společnosti a Občanském sdružení Karel IV. v Praze. Věnuje se regionální a české historii.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook