Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Autoři  »  Klement P. Method

Klement P. Method

P. METHOD K. KLEMENT pocházel ze Stodu u Plzně, kde se narodil r. 1889 v rodině finančního úředníka. Po studiích v Praze se stal bankovním úředníkem. Ale v roce 1913 vyvrcholila jeho vnitřní konverze vstupem do benediktinského kláštera v Praze Emauzích (Na Slovanech), tehdy téměř zcela německého, ale se skvělou úrovní liturgie i chorálního zpěvu. Klement tam vstupoval s idealistickými představami o počeštění kláštera a o jeho návratu záměru zakladatele Karla IV. První světová válka ho během jeho teologických studií třikrát vyhnala vždy na několik měsíců jako zdravotníka lazaretního vlaku na frontu. Chaotické poměry v klášteře, obsazeném po válce vojskem, ho vedly k dostudování teologie mimo klášter v pražském arcibiskupském semináři. Jako diecézní kněz působil na několika místech, velmi se zasloužil o uvedení kongregace saleziánů k nám, ale v roce 1926 se znovu vrátil do „svého“ emauzského kláštera. Stal se zakladatelem organizace ministrantů Legio angelica a jedním z nejproslulejších kazatelů a postav českého meziválečného katolicismu. Krátký čas působil také v břevnovském benediktinském klášteře, kam odešel s podobným idealistickým záměrem jako do Emauz, totiž obnovit ducha řádu. Ale ani tam se nesetkal s pochopením. Po krátkém působení jako spirituál českobudějovického semináře, byl poslán jako farář na Sázavu se záměrem představených připravit tam půdu pro pozdější obnovu kláštera. Ale 2. světová válka, okupace a pak komunistický režim těmto záměrům zabránily. Příznačně proto nazval Klement svůj životopis výstižnými slovy „Jak jsem vykrvácel“. V závěrečném období svého působení věnoval všechny své síly Sázavě. Napsal desítky článků, pronesl mnoho přednášek a kázání, krátce po válce zahájil éru každoročních národních poutí na Sázavu, dal podnět k archeologickému průzkumu, sám vykonal obrovskou práci na obnově kostela a jeho památek, takže si právem zasloužil čestný titul „obnovitel Sázavy“. Výsledky svého zkoumání shrnul do předkládané knihy „Jsem ražen z českého kovu“. Zemřel v Praze v roce 1979 téměř devadesátiletý. Podrobný životopis obsahuje kniha „Legio angelica a P. Method Klement OSB (vydalo nakladatelství Trinitas, 2000). B. S.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook