Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Autoři  »  Krugman Paul

Krugman Paul

Paul Krug­man (* 1953) je ame­ric­ký eko­nom, au­tor a edi­tor řa­dy knih a ví­ce než dvou set ča­so­pi­sec­kých člán­ků. Ja­ko autor sloup­ku, kte­rý dva­krát týd­ně oti­s­kují New York Ti­mes, a blo­gu „Svě­do­mí li­be­rála“, je­hož ná­zev je od­vo­zen od stej­no­jmen­né au­to­ro­vy kni­hy, zí­s­kal ti­tul „sloup­kař ­ro­ku“, kte­rý udě­lu­je ča­so­pis Edi­tor and Pu­blis­her. Je profesorem ekonomie a mezinárodních vztahů na Princetonské univerzitě a autorem či editorem dvaceti knih a více než dvou set časopiseckých článků. Zabý­vá se ze­jmé­na pro­blé­my me­zi­ná­rod­ní eko­no­mi­e a mě­no­vých kri­zí, ja­kož i po­li­tic­ko-eko­no­mic­ký­mi otáz­ka­mi. Je ­po­va­žo­ván za jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších sou­čas­ných eko­no­mů. Česky dosud vyšly jeho knihy Návrat ekonomické krize (Vyšehrad 2009) a Svědomí liberála (Vyšehrad 2011).

Více informací lze najít na stránkách krugmanonline.com.

 

 

Řadit podle:

Skoncovat s krizí

Krugman Paul

Nejnovější kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii, která se na knižních pultech Ameriky
objevila koncem dubna 2012!

 • Vydáno: 29. 10. 2012
 • Vydání: 1.
 • Formát: 145x205 mm
 • Vazba: vázaná
 • Počet stran: 200
 • EAN: 9788074292941
Původní cena: 258 Kč
Doporučená prodejní cena: 99 Kč
U nás ušetříte: 15 Kč
Naše cena dnes: 84 Kč

Koupit

Svědomí liberála
Amerika mezi bohatstvím a chudobou

Krugman Paul

S předmluvou známého českého ekonoma Tomáše Sedláčka.

 • Vydáno: 28. 3. 2011
 • Vydání: 1.
 • Formát: 130 x 200 mm
 • Vazba: vázaná
 • Počet stran: 264
 • EAN: 9788074290688
Původní cena: 298 Kč
Doporučená prodejní cena: 99 Kč
U nás ušetříte: 15 Kč
Naše cena dnes: 84 Kč

Koupit

Návrat ekonomické krize

Krugman Paul

Nejnovější kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2008

 • Vydáno: 29. 6. 2009
 • Vydání: 1.
 • Formát: 130 x 200 mm
 • Vazba: vázaná
 • Počet stran: 176
 • EAN: 9788070219843
Doporučená prodejní cena: 238 Kč
U nás ušetříte: 36 Kč
Naše cena dnes: 202 Kč

Koupit
knih na stránku

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook