Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Autoři  »  Petrásek R.

Petrásek R.

Prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc.(1932), promoval v r. 1956 na přírodovědecké fakultě UK Praha, obor srovnávací fyziologie. Poté nastoupil na fyziologické oddělení Ústavu pro výzkum výživy lidu (ÚVVL). Zde se ve skupině Dr. Fábryho věnoval studiu metabolických změn vyvolaných nepravidelným příjmem potravy. Za tuto problematiku byla za několik let skupina Dr. Fábryho odměněna Cenou ministerstva zdravotnictví. Jeho výzkumný zájem se rozšířil na studium adaptací na výživové i jiné podněty a na regulaci těchto adaptačních dějů. Tak se dostal až k problematice patogeneze obezity a aterosklerózy. V r. 1961 začal přednášet na přírodovědecké fakultě MU v Brně. V období normalizace nesměl zastávat žádnou vedoucí funkci ani přednášet. Publikovat mohl pouze v omezené míře. Po listopadu 1989 začal postupně přednášet na MU v Brně, PřF UK v Praze a od r. 1997 i na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V r. 1992 byl jmenován profesorem srovnávací fyziologie. Je autorem více než 300 prací v našem i zahraničním odborném tisku, včetně několika monografií či kapitol v nich a také 5 vysokoškolských skript.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook