Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  O nás

O nás

Vážení čtenáři,

nakladatelství Vyšehrad od založení v roce 1934 sídlilo na Karlově náměstí v Praze 2. Dnes má své sídlo na Žižkově, poblíž nepřehlédnutelného televizního vysílače a kostela sv. Prokopa. Se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snažíme nabídnout vám kvalitní literaturu novou i léty prověřenou. Reagujeme na to, co vás zajímá, sledujeme také trendy významných zahraničních nakladatelů a jejich čtenářů. Máme radost, že naše knihy stále nacházejí své čtenáře a nakladatelství své příznivce – jak z řad čtenářů, tak z řad autorů, překladatelů, výtvarníků... Jenom díky vám se můžeme snažit o vydávání podnětných a krásných knih!

Kromě tradičních edic, jako je Historica, Studium, Reflexe, Teologie jsme pro vás vytvořili edice nové: Velké postavy českých dějin, Dějiny idejí, Dějiny Evropy, Kulturní historii, Krystal, Světová náboženství, Čtení u krbu, Harmonii a Světovou prózu.

 

Snažíme se, aby pro vás nákup našich knih byl co nejjednodušší. Najdete je ve všech významnějších knihkupectvích v celé České republice, kde je naši obchodní zástupci spolu s dalšími distribucemi pravidelně doplňují. K mání jsou vyšehradské tituly samozřejmě také v našem internetovém obchodě na adrese www.ivysehrad.cz, kde je lze získat s příjemnými slevami, podobně jako v našem prodejním skladu v pražské Štěrboholské ulici.

O tom, co právě vzniká u psacích stolů našich autorů, překladatelů, redaktorů a výtvarníků, si můžete pravidelně přečíst v našem pololetním edičním plánu a v jeho menší verzi, v našem Čtení. Obojí najdete na našich stránkách a u svých knihkupců či v některých knihovnách. Budeme vám vděčni za vaše připomínky a ediční náměty.

Jsou pro nás důležité!

Napište nám na adresu: sucha@ivysehrad.cz

 

*****

Výroční nakladatelské ceny

Již mnoho let nakladatelství Vyšehrad při příležitosti konání knižního veletrhu Svět knihy uděluje nejlepším pracem minulého roku výroční nakladatelské ceny. Ceny se vyhlašují v kategoriích: původní práce, překlad a výtvarné zpracování knihy.

 

V ROCE 2017 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2016

Marii Ryantové za původní práci Polyxena z Lobkovic

Jaroslavu Vrbenskému za dlouholetý přínos pro nakladatelství

a za vedení ediční řady Základní teologická témata

Renátě Fučíkové za výtvarné zpracování knihy Shakespeare

Jindřichu Manďákovi za překlad thrilleru Johna Harta Tíha nenávisti

 

 

 

V ROCE 2016 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2015

Tomáši Nedomovi za grafické zpracování knihy Helena Soukupová: Svatá Anežka Česká

Vlastě Hesounové za překlad knihy Christopher Hogwood: Georg Friedrich Händel

Evě Večerkové za původní práci Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

Martinu C. Putnovi za původní práci Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

 

 

 

 

V ROCE 2015 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2014

obdrželi: Kateřina Novotná za překlad knihy Liel Leibovitz: Leonard Cohen,

prof. Jan Rychlík za původní práci Od minulosti k dnešku,

Jan Hísek za ilustrace ke knize Oscar Wilde: Šťastný princ.

 

 

 

V ROCE 2014 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2013

Vladimír Vavřínek za původní práci Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem a dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad,

Přemysl Rut za původní práce Orchestrion v hlavě / Česká písnička mezi poezií a divadlem a Gloria i gaudium / Česká písnička mezi kostelem a hospodou,

Jana Chmura Svatošová za překlad knihy Carin Gerhardsen Perníková chaloupka a Máma, táta.děti,

Jaroslav Šerých za výtvarné zpracování knihy Píseň písní a dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad.

Ceny byly na dvacátém ročníku veletrhu předány již také podvacáté. Cenu Jaroslava Šerých převzala manželka paní Anna Šerých.

První zleva Pravomil Novák /místo omluveného Přemysla Ruta/.

 

V ROCE 2013 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2012

Alexandře Navrátilové za původní práci Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře

Jiřímu Slívovi za výtvarné zpracování knihy Jaroslav Hašek: Šťastný domov

Evě Křístkové za překlad knihy Paul Krugman: Skoncovat s krizí

V ROCE 2012 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2011

 

V kategorii původní práce cenu obdržela Helena Soukupová za knihu Anežský klášter v Praze

V kategorii překlad knihy cenu obdržela Helena Medková za překlad knihy: Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach

V kategorii grafická úprava cenu obdržel Rostislav Vaněk za grafickou úpravu knihy: Helena Soukupová:  Anežský klášter v Praze

 

V ROCE 2011 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2010

Michaela Blažejová dlouholetá spolupráce s nakladatelstvím Vyšehrad za edici Velké postavy českých dějin

PhDr. Jan Hlavička překlad knihy Karl Christ: Krize a zánik římské republiky byl zařazen mezi nejlepší překladové práce nakladatelství Vyšehrad loňského roku

Petr Sláma, Th. D. za sestavení antologie rabínské literatury Tanu rabanan, překlad a okomentování textů a doplnění rozsáhlé úvodní studie

PhDr. Eva Večerková, CSc. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury  byla ohodnocena jako nejlepší původní práce loňského roku

PhDr. Věra Frolcová, CSc. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury  byla ohodnocena jako nejlepší původní práce loňského roku

 

 
V ROCE 2010 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2009
prof. PhDr. Janě Nechutové, CSc. za vynikající překlad z latinského originálu knihy Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích (Středověký člověk v zrcadle exempel)
Janě Novotné za vynikající překlad ze španělštiny knihy José Jiménez Lozano: Věno po mé matce
prof. PhDr. Janu Rychlíkovi, DrSc. za původní práci Mezi Vídní a Cařihradem (Utváření balkánských národů)
prof. PhDr. Jiřímu Štaifovi, CSc. za původní práci František Palacký (Život, dílo, mýtus)
Svět knihy 2010
 
V ROCE 2009 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2008
za vynikající překlad knihy Craig Wright: Labyrint a bojovník Michaele Ponocné
Gabriele Klikové za vynikající překlad knihy R. Béliveau, D. Gingras: Výživou proti rakovině
Karlu Jechovi za původní práci Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy

akad. mal. Zdeňku Zieglerovi za grafickou úpravu knihy Antoine de Saint Exupéry Tanečnice Manon a za za jeho dlouholetou spolupráci při grafické úpravě knih v nakladatelství Vyšehrad

 

V ROCE 2008 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2007

Prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc. za jeho podíl na vzniku řady Novozákonní apokryfya autorský podíl na knize Hermeneutika jako teorie porozumění (Od základních otázek jazykak výkladu Bible)a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím***Věře Šťovíčkové-Heroldové za vynikající překlady z angličtiny děl Petera TremayneaPřípady sestry Fidelmya její dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím***Prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc. za původní práci Svatý Prokop(Z počátků českého státu a církve).***Heleně Konstantinové, akad. mal. za její dlouholetou výtvarnou spolupráci s nakladatelstvím.
Ceny nakladatelstvi

V ROCE 2007 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2006

PhDr. Věře Dvořákové za vynikající překlady z francouzštiny Antoine de Saint-Exupery: CITADELA, Jacques Le Goff / ZROZENí OČISTCE a její dlouholetou spolupráci s nakladatelstvímakad. mal. Zbyku Kočvarovi za grafický návrh ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury a jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvímprof. PhDr. Josefu Kolmašovi, Dr.Sc. za vynikající překlad z angličtiny STAROVĚKÝ TIBETa jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím doc. PhDr. Josefu Forbelskému za původní práci ŠPANĚLÉ, ŘíŠE a ČECHY v 16. a 17. stoletía jeho dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím
Ceny nakladatelstvi 2

V ROCE 2006 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2005

Prof. PhDr. Břetislavu Horynovi, Ph.D. za původní práci Dějiny rané romantiky Ing. Mgr. Martinu Žemlovi za překlad knihy z anglického origináluIain McCalman Poslední alchymistaMarkétě Prachatické za ilustrace k publikaciFranz Kafka Proměna


V ROCE 2005 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2004

PhDr. Alexandře Navrátilové, CSc.za původní práci Narození a smrt v české lidové kultuřePhDr. Evě Kondrysovéza překlad knihy Iaina Pearse Scipionův senPhDr. Gustavu Franclovi za dlouholetou překladatelskou spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad, zejména za vynikající překlady Paula Verlaina a dalších francouzských básníků

V ROCE 2004 UDĚLILO NAKLADATELSTVí VÝROČNí CENY ZA ROK 2003

Michaele Ponocné za překlad knih Philipa Gulleyho Povídky z verandy a Povídky z mého městaPhDr. Jarmile Bednaříkové, CSc. za původní práci Stěhování národůakad. mal. Jiřímu Šalamounovi za ilustrace ke knize D. H. Lawrence Vítězný houpací kůň

 

 

*****

Ke dni 1. 1. 2011 byla ustavena vědecká rada nakladatelství Vyšehrad

 
Účelem vědecké rady je formálně garantovat vydávání odborných publikací, mimo jiné v těch případech, kdy by existence takového orgánu byla z různých důvodů přímo vyžadována. Členové rady zároveň podle možností a potřeby předkládají ediční náměty, navrhují překladatele, recenzenty či externí redaktory
 
Seznam členů vědecká rady
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.; doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.; doc. PhDr. Karel Floss; Petr Sláma, Th.D.; prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.; PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D; Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.; prom. fil. Václav Konzal; prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; prof. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.; PhDr. Věra Frolcová, CSc; doc. ThDr. Ivan Štampach; doc. Pavel Hošek, Th.D.; PhDr. Tomáš Sedláček; Mgr. Jana Novotná

*****

Něco málo z historie Vyšehradu

Nakladatelství Vyšehrad je nejstarší fungující nakladatelství u nás. Založil je v roce 1934 monsignore Bohumil Stašek, kanovník pražské vyšehradské kapituly. Začátky Vyšehradu byly velmi skromné. Redakci tvořil ekonomický správce nakladatelství František Jirásek a překladatel z angličtiny Aloys Skoumal.

Za nejvýznamnější edici této doby je považována Podlahova knihovna naučných spisů, kde vyšlo například Florovského dílo Čeští jezuité na Rusi.

Produkce Vyšehradu postupně vzrůstala a tento trend se nezměnil ani v období druhé světové války. Vyšlo zde například první vydání slavného románu Kámen a bolest Karla Schulze, dále díla Jakuba Demla či Jana Čepa.

V edici Literární klub vyšly prózy Křelinovy nebo historické texty Zdeňka Kalisty. V další pozoruhodné edici České letopisy byla vydávána významná naučná díla, například korespondence Pekař-Goll nebo Zeyer-Braunerová.
Po válce začal ve Vyšehradu vycházet měsíčník Řád a týdeník Obnova.

V této době řídil nakladatelství Bedřich Fučík.

Historie VyšehraduDále zde působil filosof Rudolf Voříšek , básník Ivan Slavík či spisovatel Albert Vyskočil. Fučíkovo tříleté vedení Vyšehradu výrazně ovlivnilo podobu vycházejících edic a posílilo prestiž tohoto křesťansky orientovaného nakladatelského domu. Fučík tehdy pokračoval ve své melantrišské edici Poesie. V edici Verše vycházely sbírky Zahradníčka, Renče, Dokulila, Kostohryze, Vokolka a dalších spirituálně orientovaných autorů.

Na sklonku jara roku 1951 byla většina zaměstnanců i spolupracovníků Vyšehradu odsouzena na mnoho let do vězení. Byli to zejména Josef Kostohryz, Václav Renč, Bedřich Fučík, Karel Zítko, Ladislav Jehlička , Zdeněk Kalista, František Křelina, Josef Knap nebo Rudolf Voříšek, který ve vězení zemřel. Nakladatelství bylo zakázáno.

Po několika letech se činnost nakladatelství pod změněným názvem Lidová demokracie-Vyšehrad postupně obnovovala. Tehdy vycházela především díla starších českých autorů (Mácha, Neruda, Třebízský).

Objevovaly se ovšem i texty připomínající Československou stranu lidovou jako součást Národní fronty. I v těchto letech čas od času vyšel kvalitní nový titul, jako například Vašicovy Literární památky epochy velkomoravské.

V roce 1Historie Vyšehradu 2968 podepsalo několik desítek spisovatelů – především Jaroslav Seifert – petici za obnovení jména Vyšehrad. Na jeho vedení se dokonce opět podílel Bedřich Fučík. Za řadu vynikajících edičních podnětů vděčilo nakladatelství Jiřímu Němcovi. V krátkém období uvolnění byla vydána díla do té doby zakázaných autorů -Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Teilhard de Chardin.

 

V období normalizace vycházely tituly zásadního významu spíše jen cenzurním nedopatřením, případně s "vhodně" zvoleným titulem. Za všechny uveďme například Exupéryho Citadelu nebo řadu nejstarších evropských literárních památek.

Po roce 1990 chtěl Vyšehrad v tradici vydávání kvalitní literatury pokračovat. Bohužel propojení knižního nakladatelství s deníkem Lidová demokracie a nezájem tehdejších majitelů vedly zanedlouho k likvidaci podniku Lidová demokracie, a tím i k značnému útlumu činnosti nakladatelství Vyšehrad. Po dlouhé rozvaze byly značka i rozpracované tituly odkoupeny nově vzniklým nakladatelstvím Scriptum, nakladatelstvím s podobným zaměřením, a v roce 1993 vznikl současný Vyšehrad, spol. s r.o.

 


SLEVA
15%
na tituly zakoupené
na webu
SLEVA
20%
při nákupu
v expedičním skladu >>

Staňte se fanouškem

Facebook

Čtení - Literatura s názorem 2/2017

Stáhnout čtení - Literatura s názorem 2/2017

Ediční plán
Podzim / zima 2017

Ediční plán
Podzim / zima 2017

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook