Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Podmínky pro uživatele (internetových stránek)

Podmínky pro uživatele (internetových stránek)

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.ivysehrad.cz může být ze strany Správce (společnosti Vyšehrad spol.s r.o., se sídlem Praha 3, Víta Nejedlého 15/509, PSČ 13000, IČ 45273812)  podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Správce s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

1. Souhlas se zasíláním newsletterů a registrací – osobní údaje uživatele webu

Kliknutím na tlačítko Registrovat udělujete souhlas společnosti Vyšehrad spol.s r.o., se sídlem Praha 3, Víta Nejedlého 15/509, PSČ 13000, IČ 45273812, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 9317 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

•          e-mail

•          log in

•          heslo.

Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení -  budete jako první informován o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

Kliknutím na tlačítko registrovat Vám vytvoříme účet, prostřednictvím kterého si můžete spravovat své objednávky a zároveň máte možnost si zde zrušit zasílání newsletterů. V případě, že si nepřejete mít aktivní účet, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu uvedeného níže.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

 

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

 

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její správce, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na  http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Správce používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Správce sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

2. Osobní údaje ostatních smluvních partnerů (dodavatelé, odběratele, blogeři, atd.)

Od Vás jako našich smluvních partnerů, naše společnost získává a zpracovává osobní údaje, nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, jde zejména o jméno a příjmení, adresa (trvalé bydliště, kontaktní adresa) / místo podnikání, datum narození / IČO, DIČ (pokud je přiděleno), telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje kontaktní osoby (pokud existuje), a číslo bankovního účtu (pokud předmětem smlouvy má být peněžní plnění). Tyto údaje slouží na Vaši přesnou identifikaci a umožňují nám plnit smluvní povinnosti. Přesný rozsah povinných údajů závisí od konkrétního smluvního typu. Bez toho, abyste nám povinné údaje poskytli, nelze smlouvu uzavřít.

 

Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Výše uvedené osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme pro účely:

  • uzavření smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu;
  • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi existuje právní vztah založený smlouvou. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu gdpr@albatrosmedia.cz. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů vymazána.
  • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy.

    3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude Váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditory a inkasní společnosti.

5. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů

Právo na omezení zpracovaní osobních údajů

Právo na přenosnost osobních údajů

Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje nebudeme zpracovávat a další obchodní sdělení a newslettery Vám již nebudeme zasílat. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

 

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 


 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook