Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Arnošt z Pardubic  »  Arnošt z Pardubic - Recenze M. Janaty v A2

Arnošt z Pardubic - Recenze M. Janaty v A2

Monografie přední české historičky, znalkyně pozdně středověké církevní správy a vynikající archivářky Zdeňky Hledíkové je věnována v rámci edice Velké postavy českých dějin osobě evropských rozměrů, učenci, intelektuálovi a prvnímu českému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. Kniha nepřináší ani převratně nová fakta, ani zcela nová interpretační východiska, nicméně její cena spočívá v širokém spektru souvislostí, do nichž je vyprávěcí a interpretační historiografický diskurs o osobě a době Arnošta z Pardubic zasazen.
Široká historická a archivářská erudice umožnila autorce podat plastický obraz o době, kdy země Koruny české hrály v zápasech o duchovní, politický a sociální profil Evropy skutečně důležitou roli. Za šťastnou autorskou strategii lze pokládat i kombinaci odborně vysoce fundovaného textu a narativně bohatého jazyka, jímž autorka prostředkuje dnes obtížně pochopitelný svět pozdně středověkého člověka svým českým současníkům. Této snaze vychází vstříc nejen řada didakticky míněných vysvětlení v textu, ale i heslář, umožňující pochopit řadu výrazů, s nimiž kniha zachází, i laickému čtenáři. Jedinou problematickou stránkou publikace je kvalita obrazového doprovodu, nikoli co do výběru, ale co do reprodukční jakosti. Zejména černobílé fotografie si rozhodně zasloužily pečlivější polygrafické zpracování.
 Zpět na knížku "Arnošt z Pardubic".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook