Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Bible 101 nejdůležitějších otázek  »  Bible 101 nejdůležitělších otázek - recenze Katolický týdeník

Bible 101 nejdůležitělších otázek - recenze Katolický týdeník

Ideální průvodce po Bibli

KNIŽNÍ TIP Jaroslava Meda

Vánoční čas možná přívedl mnohé z nás k četbě Bible, při níž jsme si znovu připomněli onen zázračný okamžik příchodu Spasitele na tento svět.

Pro věřícího křesťana je přirozeně základem jeho víry Ježíš Kristus neustále zpřítomňovaný nejen v eucharistii, ale především v poselství Nového zákona. V této souvislosti je dobré mít na paměti návaznost novozákonní zvěsti se Starým zákonem, v němž je zmiňována jednoznačná souvislost mezi příchodem Krista a judaistickou ideou jednoho Boha. A právě v těchto starozákonních souvislostech je v jistém smyslu skryt problém, na který může narazit nejeden z čtenářů Bible.

Jeho jádrem je skutečnost, že Starý zákon - tvořený sbírkou pověstí, legend, zpráv, povídek a dalších literárních druhů - je nesmírně složitě strukturovaný text zachycující pohnuté dějiny Izraele, v němž se mnohdy velice těžko orientujeme. A zde nám může výrazně pomoci jakýsi průvodce Biblí, jímž je kniha německého biblisty Bernharda Langa s názvem Bible 101 nejdůležitějších otázek.

Oba zásadní příběhy - osud izraelského národa i osud Ježíše a jeho prvotního společenství - jsou zasazeny do rámce, který spojuje nesouběžné tendence a dodává Bibli celistvý charakter. A biblista Lang zkoumá a analyzuje charakter Bible, opíraje se o nejnovější poznatky archeologů a historiků, aby tak odpověděl na řadu otázek, které mohou napadnout čtenáře nad stránkami této Knihy knih. Odkazuje nejen na základní literární archetypy starozákonních legend a mýtů, ale upozorňuje i na historické souvislosti mezi světem Izraele a antickou realitou. V novozákonních evangelijních pramenech se zase soustřeďuje především na historické pozadí Kristova působení, na genealogii jeho učedníků i na historické osobnosti apoštolů.

Knihu Bernharda Langa můžeme tedy vnímat jako ideálního průvodce po Bibli, který je neobyčejně podnětný především tím, že se snaží odpovídat na otázky, příznačné pro soudobou scientisticky orientovanou veřejnost. Právě tu chce navzdory fakticitě uváděných poznatků přesvědčit o nadčasovém významu biblického poselství, které má stále co říci i současné a do značné míry sekularizované společnosti.

Bernhard Lang: Bible 101 nejdůležitějších otázek (Vyšehrad 2014, přeložila Jindra Hubková)

 Zpět na knížku "Bible 101 nejdůležitějších otázek".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook