Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury  »  Brněnský deník

Brněnský deník

Tradice lidové kultury

Brněnský deník | 11.1.2011 | rubrika: u nás doma | strana: 12 | autor: Bohumil Hlaváček


Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury je název pětisetstránkové publikace z nakladatelství Vyšehrad, která se objevila na knižním trhu na sklonku loňského roku.
Její autorky Eva Večerková z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea a Věra Frolcová z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně na tomto díle, které v takovém rozsahu nemá v evropské etnologii paralelu, pracovaly čtyři roky. Zahrnuje jak oblast západního, tak i východního křesťanství a na pozadí celého evropského prostoru odhaluje některé kořeny evropské kulturní identity.
Hned v první větě se autorky hlásí k odkazu svého učitele, profesora evropské etnologie na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity Václava Frolce (1934–1992), na jehož dílo o českých Vánocích navazují.
Připomínám, že za toto dílo obdržel v roce 1989 cenu Pitr Salomone Marina, kterou uděluje mezinárodní kuratorium při Mezinárodním etnohistorickém centru v Palermu pod záštitou města Palerma a ve spolupráci s Italskou etnologickou společností v Římě za vědecká díla v oboru etnologie a kulturní antropologie. Autorky rozvinuly např. Frolcovu myšlenku, že kulturu Vánoc nelze odvodit z jediného počátku. Vždyť vánoční oslavy provází tolik jevů, které s Kristovým narozením nesouvisejí. Magie za úrodu, za lásku a manželství, pečení velkých kulatých chlebů, zvaní duší zemřelých předků ke štědrovečernímu stolu, pálení polena, taneční kola či koledy ve zvířecích maskách napovídají, že o Vánocích se dochovaly některé kulturní tradice s mimokřesťanskými kořeny.

Tři části knihy

Publikace má tři části. Úvodní se věnuje motivům slunce a světla Kristova a vztahu křesťanského kultu a pohanství. Následuje kalendář vánočního cyklu: kapitoly o adventu, o lidových obyčejích Štědrého dne a Božího hodu, o vánočním oktávu, svátku Zjevení Páně, lidově Tří králů.
Těžiště je ve druhé části, nazvané Čas radosti, v níž autorky rozebírají a srovnávají evropské vánoční tradice. Patří k nim koledování a obřadní obchůzky se zpěvem, věštebné rituály štědrovečerní noci, zapalování polena, štědrovečerní stolování, zeleň a vánoční strom, vánoční darování a dárci, betlémy a uctívání Jezulátka, vánoční hry tříkrálové, pastýřské a také hry o ráji, koledy a písně vánočního cyklu od motivů zvěstování Panně Marii (v oblasti západního křesťanství) až k Jordánu a Svaté Trojici (ve východním křesťanství). Závěrečná část knihy, nazvaná Výhledy, se zamýšlí nad historickými vrstvami vánočních oslav, nad vztahy mezi náboženským a světským, nad reflexí kultu Božího dítěte a Krista Vykupitele ve vánočních kulturách evropských národů, nad konfesemi a humanizací křesťanské tradice v lidových kulturách. A také nad všudypřítomnou solidaritou mocných či bohatých a chudých, která o velkých svátcích vyznívá.
Kniha je provázena bohatou obrazovou dokumentací z různých koutů Evropy, notovými ukázkami koled, rejstříky a obsáhlým seznamem literatury. Předvánoční a vánoční nabídka na knižních pultech vede člověka k zamyšlení. Knihkupectví nabízejí nesmírné množství titulů, a to velmi různé kvality. Kniha Evy Večerkové a Věry Frolcové zastupuje autentickou odbornou literaturu podloženou prameny, čtenářské veřejnosti přístupnou.
Je třeba ocenit iniciativu nakladatelství Vyšehrad a redaktora Břetislava Daňka, který téměř před třiceti lety započal spolupráci s Václavem Frolcem půvabnou knížkou Prostá krása (1984). S předčasným Frolcovým úmrtím 14. května 1992 se myšlenka neztratila. Vedici Kulturní historie tak ve Vyšehradu vychází již šestá kniha o lidové kultuře.
Region| Jižní MoravaZpět na knížku "Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook