Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Bůh a zlo - Text na záložce

Bůh a zlo - Text na záložce

Lidská životní zkušenost je od nepaměti poznamenána zlem v jeho nejrůznějších a až radikálních podobách. Jak spojit tuto skutečnost s křesťanskou vírou v dobrého, vševědoucího a všemohoucího Boha?

To je i výchozí otázka, kterou si v této knize položili znalec Starého zákona Walter Gross a systematický teolog a literární vědec K.-J. Kuschel, oba z katolické teologické fakulty univerzity v Tübingen. Kniha má čtyři části: Dvě se obracejí k tradici – jednak k tradici biblické, jednak k tradici teologických odpovědí na otázku zla (Augustin, Tomáš Akvinský, Calvin a Leibniz). Ve třetí části je představena tvorba moderních spisovatelů, kteří se pokusili konfrontovat tradiční představu Boha se zkušeností nezaviněného a nespravedlivého utrpení (R. Schneider, E. Wiesel, W. Hildesheimer, H. Lange). Závěrečná část je věnována interpretacím moderních teologů (H. Jonas, J. Moltmann, G. Greshake) usilujících o nové objasnění otázky skutečnosti zla v našem světě.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook