Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Burgundsko, kraj mnichů  »  Burgundsko – kraj mnichů/Cîteaux a Bernard z Clairvaux - O svaté zemi Západu a jejích hrdinech

Burgundsko – kraj mnichů/Cîteaux a Bernard z Clairvaux - O svaté zemi Západu a jejích hrdinech

Týdeník Rozhlas - Bronislav Pražan Burgundsko bylo kdysi nazýváno "svatou zemí Západu". proč, to se může čtenář dozvědět v knize Milana Kameníka Burgundsko, kraj mnichů, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v edici Historica. I když je v ní největší pozornost soustředěna - jak ostatně napovídá její podtitul Citeaux a Bernard z Clairvaux - cisterciáckému řádu, který zde v 11. století vznikl, a jeho dominantnímu představiteli sv. Bernardovi (církevnímu organizátorovi, mystiku a teologovi žijícímu v letech 1091 - 1153) -, autor v úvodních kapitolách rekapituluje i předchozí spirituální dějiny tohoto francouzského kraje, a to jak z éry, kdy v něm pobývali Keltové, tak dob pozdějších. Samozřejmě neopomíjí ani klášter v Cluny a historii clunyjského hnutí, jež se od 10. století v celé Evropě zasloužilo o obrodu upadajícího klášterního a církevního života. Kameník však nepřibližuje, jak by se mohlo z předchozích řádků zdát, jen určitý úsek církevních dějin. Není teolog ani historik. je geograf a kromě toho, že umí spojit bohatou erudici (soupis literatury, z níž čerpal a kterou také často cituje, zahrnuje více než 120 titulů) s osobním poznáním, vládne plastickým stylem a smyslem pro podstatné a zajímavé detaily. Jeho kniha je vlastně barvitým historickým esejem s mnoha tematickými fasetami. Čtenář se z ní dozví leccos z dějin umění, intelektuálního života, mentality a způsobu každodenního žití nejrůznějších vrstev společnosti v období od 10. do 13. století. Charakteristika mnoha vůdčích osobností té doby (jmenujme alespoň filosofa Abélarda či iniciátora gotického stylu opata Sugera) se v ní střídá s precizní "krajinomalbou" a ta zase s vyprávěním o dramatických událostech - ať již známějších, jako byl například boj o investituru či 1. a 2. křížová výprava, nebo méně známých (zakládání klášterů). Toto v dobrém smyslu slova téměř encyklopedické "leporelo o středověku" vykazuje ovšem i četné vazby k dnešku. A to nejen přímo, když třeba sv. bernarda oceňuje jako Evropana, jenž se zasloužil o náboženské i politické sjednocování našeho kontinentu, ale také nepřímo - zvláště poukazováním na kontrast mezi středověkým životním stylem, jehož osou byl řád a duchovní hodnoty, a utilitární současností. To, co lze pak číst mezi řádky, je autorova hluboká úcta k Zemi, schopnost prožívat křesťanství "ekologicky" (objevné je jeho srovnání cisterciácké estetiky a citu pro krajinu s obdobnými aspekty zen-buddhismu). Díky tomu také umí vyhmátnout význam svébytné spirituality cisterciáckých mnichů nejen pro křesťanství, ale i pro hledání možné alternativy vývoje lidstva: "Křesťané se měli prostřednictvím vroucně prožívané víry postupně oprostit od všech pudů šelem, které v člověku podvědomě přetrvávají, a sblížit se naopak s mnohem starší a na této planetě déle existující říší rostlinnou. Měli odvrhnout dravčí útočnost a krutost, nutkavé nervózní těkání a přemísťování, tělesnost a nevázanost. Namísto toho měl nastoupit návrat k pomalejšímu vegetativnímu životu, ovšem s uchováním vyšší duchovní a rozumové úrovně".

Zpět na knížku "Burgundsko, kraj mnichů".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook