Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Burgundsko, kraj mnichů  »  Burgundsko – kraj mnichů/Cîteaux a Bernard z Clairvaux - Text na záložce

Burgundsko – kraj mnichů/Cîteaux a Bernard z Clairvaux - Text na záložce

Sjednocování evropských států do celoevropských organizací nutí politiky, ideology i vědce k hledání ideových základů této jednoty. Za hlavní pilíř, na němž dodnes spočívají obecně přijímané mravní principy v Evropě, platí jednoznačně křesťanství. To v této souvislosti ovšem nechápeme pouze jako náboženské učení obsažené v Novém zákoně, ale jako bohatě diferencovanou kulturní skutečnost, jejíž obsah se rozvíjel často i v dramatických střetech po celá poslední dvě tisíciletí. Námětem díla M. Kameníka, známého popularizátora zeměpisných a dějepisných témat, je jedna z význačných duchovních tradic latinského křesťanství – tradice duchovnosti cisterciáckého řádu. Ten byl založen na konci XI. století v Burgundsku a jeho duchovní tvář zformoval velký teolog, mystik a církevní organizátor Bernard z Clairvaux (1091–1153).

Výklad složitých osobních osudů a též zdrojů Bernardova filosofického a náboženského usilování představuje osu díla, autor však zároveň obrátil pozornost na přírodní a duchovní prostředí, jež Bernardovo myšlení a konání formovalo. Jako odborný geograf podává poutavý obraz zeměpisného rázu této francouzské provincie, jako zkušený badatel v oblasti kulturních dějin líčí též společenské a myšlenkové proměny tohoto kraje v období keltském, římském, germánském a pak i v rámci burgundského vévodství a vznikajícího francouzského království. Autor ukazuje na podivuhodnou duchovní plodnost této země – vždyť odtud ve středověku vyšly dvě velké iniciativy k reformě mnišství a vůbec křesťanstva – hnutí clunyjské a cisterciáctví, jehož středem byl klášter v Cîteaux, sídlo Bernardovo.

Výrazný klad Kameníkova díla spočívá ve skvělé esejistické zkratce, díky níž dokázal přehledně a zajímavě shrnout nesmírné množství poznatků, získaných jak z početné literatury, tak z vlastní přímé zkušenosti. Navíc minulost středověkých klášterů a sídel se zde ustavičně prolíná s jejich současnou podobou a ideály jejich dávných obyvatel k nám promlouvají s překvapivou aktuálností.Zpět na knížku "Burgundsko, kraj mnichů".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook