Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Bytí a vědomí  »  Bytí a vědomí - Text na záložce

Bytí a vědomí - Text na záložce

Kniha německého profesora Horsta Seidla specificky pojímá dějiny evropské metafyziky od počátků řecké filosofie až po autory 2. pol. 20. stol.

 

                Kniha se opírá o rozlišení dvou různých myšlenkových směrů, které se v dějinách západního myšlení ustavily: první, z antiky a středověku pocházející, na základě bezprostředního, přirozeného vědomí upřednostňuje reálné jsoucno jako to, co existuje nezávisle na poznání, před tímto poznáním samotným; druhý, moderní, zaměřený na kritiku poznání, zpochybňuje nezávislost reality na subjektu a překračuje přirozené vědomí reality ve směru transcendentálního vědomí, na němž závisí sama realita.

 

                V první části autor načrtává vlastní filosofické stanovisko, založené na kritickém čtení klasických i moderních autorů; v druhé rozebírá klasickou, aristotelsko-tomistickou gnoseologii a metafyziku; ve třetí části se podobným způsobem věnuje filosofické moderně od Descarta přes Kanta, německý idealismus až po Husserla a Heideggera. Čtvrtá část si všímá současné filosofické produkce na tomto poli.

 

Autor sestupuje k myšlenkovým předpokladům obou tradic a argumentativně věcně vysvětluje, srovnává a poukazuje na nesrovnalosti. Třebaže moderní přístup podrobuje rozsáhlé kritice, především jeho chápání tradice klasické, hodnotí oba postoje jako kompatibilní. Dotýká se tak myšlenkového středobodu současného zápasu mezi tradicí a (post)modernou, a to na poli jak filosofickém, tak teologickém. Svým obsahem i formou se Seidlovo dílo může stát mostem pro věcnou diskusi mezi oběma stranami.

 

                Text může být rovněž dobrou studijní pomůckou pro studenty filosofie, protože učebnice metafyziky podobné úrovně není v češtině k dispozici.

 Zpět na knížku "Bytí a vědomí".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook