Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Byzantská vzdělanost - Byzantská vzdělanost, Růžena Dostálová

Byzantská vzdělanost - Byzantská vzdělanost, Růžena Dostálová

přetištěno www.iliteratura.cz (nakl. Vyšehrad, edice Kulturní historie, 2. vydání, 416 s., cena 378,- Kč) Jediná kniha zabývající se souborně vzdělaností v Byzanci vychází letos ve 2. vydání (1. vydání v nakl. Vyšehrad vyšlo r. 1990). Kniha je rozdělena do částí podle nejdůležitějších historických mezníků (např. Křižáci v Byzanci. Nikájský exil, 1204-1261 apod.). Každá kapitola se věnuje byzantskému školství, kultuře, tendencím v náboženství, vlivům ze západu i východu, filozofickým a teologickým sporům, ale i právu či zákonodárství. Autorka přináší též hojně ukázek z děl jednotlivých autorů, text je prokládán barevnými i černobílými reprodukcemi, na konci najdeme přehled bibliografie, chronologickou tabulku a rejstříky. Oproti prvnímu vydání je tato publikace na velmi kvalitním papíře s mnohem lepšími fotografiemi. Pokud se zabýváme jen trochu historií literatury, vzdělání, školství či obecnou historií, neměli bychom tuto knihu postrádat. Jde o jedinou publikaci, která stručně a jasně seznamuje čtenáře s kulturou Byzance od jejího počátku (doba Konstantina Velikého) až po pád Konstantinopole (1453). Bez znalostí kultury právě Byzance nelze pochopit současný stav celého Balkánu, Předního Východu, Ukrajiny, Arménie, Gruzie a nakonec i starých Čech. Vždyť právě ze Soluně, druhého největšího centra Byzance, k nám přišli svatí Cyril a Metoděj. Historie a kultura byzantské říše ke obecně podceňována, na základních a středních školách se o ní sotva něco dovíme, přestože její obyvatelstvo patřilo po celý středověk k obecně nejvzdělanější populaci Evropy. V současné globální době bychom se neměli ochuzovat o poznání jedné z nejzajímavějších a nejspecifičtějších kultur, jaké historie zná. Jako ukázku přináším verše básnířky Kasie (nar. cca 810), která by svými názory a básnickou bravurou lehce skolila nejednoho současníka. Rita Kindlerová KASIA Nesnáším hlupáka, jenž chce být filozof, nesnáším soudce, kteří vidí jenom tvář, nesnáším boháče, jenž jako chudák lká, nesnáším chudé, již co boháči se skví, nesnáším dlužníky, jež bezstarostně spí, nesnáším opilce, co věčně žíznějí, nesnáším toho, jenž v čas mluví nepravý, nesnáším mlčení, když je čas promluvit, nesnáším toho, kdo vše dělá pro slávu, nesnáším pokrytce, tak jako Jidáše. *** Pro moudrého je s hlupci těžko žít, protože rozpor ten mu síly ubírá, vždyť sotva moudrost kdy zlou drzost překoná. tak je lepší věc s moudrými nouzi třít než mezi hlupáky užívat blahobyt. Je lepší štěstí mít kapičku malou jen, než těla půvabem se prázdně honosit. (překl. R. Dostálová) V diskusi není žádný příspěvek

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook