Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Byzantská vzdělanost - Text na záložce

Byzantská vzdělanost - Text na záložce

Kultura křesťanského středověku se dělila na dvě podstatně rozdílné oblasti – latinský Západ a řeckoslovanský Východ, jehož duchovní a politické centrum dlouho představovala byzantská říše. S výjimkou krátké epizody misie soluňských bratří zůstávaly naše země pevně zapojeny do sféry západní, ale zájem o dění na Východě u nás nikdy neutuchal: vzpomeňme jen husitství, o jehož stycích s Byzancí se i v této knize dočteme mnoho zajímavého.

 

Kniha přední české byzantoložky, která vychází již v druhém vydání, je věnována právě kultuře křesťanského východu. Autorka se zaměřila zejména na tu složku kultury, která je spjata s písmem. Od úvodních kapitol, které představují obecnější úvod do historické a kulturní situace a různých aspektů byzantské kultury, nás provází jednotlivými údobími trvání této říše až do jejího pádu v roce 1453. Pozornost je přitom věnována jak školství a pojetí vzdělání, tak i jednotlivým literárním žánrům – poezii, historické a hagiografické literatuře i rétorice –, ale samozřejmě i myšlení teologickému a filosofickému. Výklad je rámován odkazy na závažné historické události této doby a provázen četnými ukázkami z literárních děl, a navíc doplněn obsáhlou bibliografií a soupisem překladů byzantských děl do češtiny. Kniha profesorky Dostálové je díky tomu vynikající monografií na téma kultury Byzance navazující na nejlepší tradice české byzantologie.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook