Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Cestou bez konce - Knižní novinky

Cestou bez konce - Knižní novinky

Otázky pro překladatele Gustava Francla

10.3.2008, strana 20  

O překladu

MILAN ŠILHAN

Gustav Francl přeložil soubor Básnického díla Paula Verlaina, které vydalo nakladatelství Vyšehrad.

* Jak se vám podařilo prosadit vydání Verlainova Básnického díla a co svazek o téměř osmi stech stranách obsahuje a co naopak pomíjí?

Zásluhu o vydání má pochopitelně nakladatelství Vyšehrad, které zřejmě muselo čekat na vhodnou ediční chvíli, kdy riziko bylo relativně malé vzhledem k tak rozsáhlé edici. Svazek totiž obsahuje všech čtrnáct básnických sbírek od Saturnských básní z roku 1866 až k Tělu i roku 1896. Stranou zůstaly jen erotické verše, vydané pod pseudonymem soukromě.

* Jak dlouho jste na překladech Verlainova díla pracoval?

To nedokážu přesně určit, protože jsem se Verlainem zabýval - s přestávkami - od prvních překladatelských pokusů. K těm patří báseň Sentimentální rozhovoříš sbírky Galantní poezie, který mi Lidové noviny otiskly v roce 1946. Od té doby mě Verlaine neopouštěl. V roce 2002 jsem publikoval výbor Verlainovy milostné poezie O lásce, o rok později jeho Intimní liturgie a v roce 2004 sbírku Elegie. Přibližně v téže době jsem překlady začal doplňovat s tím, že se pokusím vydat jeho básnický odkaz vcelku.

* Jaký je váš osobní vztah k Verlainově poezii?

0 citových vztazích se nemluví snadno. Ani v životě, ani v poezii. A že šlo o citový vztah v prvé řadě, je jisté. Kromě tohoto zcela intimního pouta tu existoval ještě jeden velmi silný impuls vnější, pro překladatele zvlášť důležitý a přitažlivý: Hudebnost a ladnost Verlainových veršů, v nichž slovo, jako by krom významové, mělo i další niterné funkce, z nichž právě hudebnost patří k nejsilnějším a pro překladatele k nejlákavějším.

* Jaké je podle vašeho názoru současné Verlainovo postavení v poezii?

Je jedním z těch velikánů poezie, bez nichž není možné si představit současnou básnickou situaci. A to nejen francouzskou, ale i naší, evropskou a osobně myslím i světovou.

* Jak náročný byl překlad?

Docela nerad říkám, že mi moc náročný nepřipadal, což není ovšem tak zcela pravda. Náročnost byla totiž zmenšována nadšením, ctižádostí, a minimalizována láskou k veršům, jejichž krása dávala zapomenout na překladatelské řemeslo.

***

Paul Verlaine (1844-1896) patří k největším básníkům nejen francouzské literatury. Dobře znám je také jako původce pojmu „prokletí básníci" (ve stejnojmenné knize z roku 1884), mezi něž zařadil i sám sebe po bok např. Tristana Corbiěra, Stéphana Mallarméa a především Arthura Rimbauda, s nímž ho pojil několikaletý přátelský a milenecký vztah. Svazek Básnické dílo, vydaný v překladu Gustava Francia v nakladatelství Vyšehrad v roce 2007, obsahuje čtrnáct sbírek: Saturnské básně, Galantní slavnosti, Dobrá píseň, Flomance beze slov, Moudrost, Kdysi a nedávno, Láska, Štěstí, Písně pro ni, Intimní liturgie, Údy na její počest, Elegie a Tělo. Gustav Franci (*1920), novinář, redaktor, filmový kritik a překladatel. Vedle Verlainova díla překládal např. Apollinaira, LaFontaina, Racina, Baudelaira, Musseta, Huga, Věrna aj. Napsal také malé herců Jeana Gábi na a Jeana Maraise. V roce 2004 byl v užší nominaci Státničenu za překlad. Ve Vyšehradu vydal nyní také výbor z básní Arthura Rimbauda Cestou bez konce.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook