Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Církev / Průvodce českou historií  »  Církev - Stavitelé katedrál

Církev - Stavitelé katedrál

Praha: Církev - třetí svazek z řady Průvodce českou historií

V nakladatelství Vyšehrad vyšel již třetí svazek výpravné obrazové encyklopedie z řady Průvodce českou historií známé autorské dvojice, Aleny a Vlastimila Vondruškových. Po svazcích věnovaných městu a vesnici přichází na řadu církev.

Řada Průvodce českou historií má jasný cíl: srozumitelnou a zároveň názornou formou přiblížit život v českých zemích od raného středověku až do 18., resp. 19. století. Jednotlivé díly postupně představují různé oblasti života v minulosti. V plánu je dohromady sedm svazků, měly by vyjít ještě publikace přibližující život šlechty, řemesla a výrobu, každodenní život a vzdělanost s kulturou.

Třetí díl encyklopedického projektu je zasvěcen složitému vývoji křesťanství od nejstarších dob s důrazem na vývoj v Čechách a na Moravě. Vše je pak vykládáno v širších historických souvislostech. Autoři využívají při psaní jednotlivých dílů nejen dochovaných písemných a hmotných pramenů, ale bohatým zdrojem informací jsou pro ně i četné prameny ikonografické.

Hlavní text je rozdělen do celkem sedmi oddílů, každý z nich je pak členěn ještě dál na četné kapitoly a podkapitoly. Samotné téma církve je velice obsáhlé a místy i komplikované. Jsou s ním spjaty četné pojmy, s nimiž se v běžném životě nesetkáváme. Manželé Vondruškovi jsou ale tak zkušenými autory, že jejich texty jsou napsány srozumitelně, a aby byly ještě srozumitelnější, jsou nedílnou součástí publikace „slovníčky“ vysvětlující nejdůležitější pojmy. V textech se tak dobře zorientuje i člověk, který ví o křesťanství a církvi minimum.

Úvodní kapitola je zasvěcením do celé problematiky, je nastíněn náboženský vývoj u nás od počátků christianizace až po osvícenské reformy Josefa II. V následujících kapitolách je věnována velká pozornost jednotlivým církevním stavbám, kostelům, klášterům a kaplím, ale i např. morovým sloupům. Určitě zaujme i kapitola zasvěcená chrámovým interiérům a jejich vybavení. Další kapitoly pak podávají základní informace o vývoji a podobě kléru, organizaci hlavních řeholních řádů a liturgii. Poslední stránky pak přibližují protestantství: utrakvismus (husitství), jednotu bratrskou  a luterány.

Stejně jako předchozí svazky řady je i třetí díl doplněn bohatým a kvalitním obrazovým doprovodem, který je důležitou součástí textu. Právě pomocí fotografií, které jsou velkým kladem publikace, si čtenář může udělat lepší představu o tom, co si přečetl. Na rozdíl od prvních dvou svazků narazíme v textu na několik faktografických chyb, které ale ve výsledku nesnižují jeho vypovídací hodnotu.

Jednotlivé svazky „vyšehradské“ řady Průvodce českou minulostí Aleny a Vlastimila Vondruškových jsou pěknými publikacemi, které můžeme vnímat i jako skutečné průvodce českou minulostí. Zároveň se jedná o knihy, které si se zájmem můžeme přečíst od začátku až do konce.

Celá encyklopedická řada je určena nejširší veřejnosti a neměla by uniknout všem zájemcům o naši historii. Již nyní se můžeme těšit na čtvrtý svazek, který by měl být věnován řemeslům a výrobě.

 

Marek Zágora

 

Alena a Vlastimil Vondruškovi, Průvodce českou historií. Církev, Vyšehrad, Praha 2014, 200 stran, doporučená cena 398 Kč

 

Internet:

http://www.ivysehrad.cz/kniha/cirkev/

 

Z obsahu:

VÝVOJ

Christianizace

Středověk

Reformace

Rekatolizace

Osvícenství

 

CÍRKEVNÍ STAVBY

Kostel

Stavební terminologie

Klášter

Kaple

Křížová cesta

Morový sloup

Boží muka

 

INTERIÉR

Chrámový prostor

Výzdoba interiéru

Oltář

Sanktuárium

Kazatelna

Lavice

Zpovědnice

Křtitelnice

Náhrobek

Epitaf

 

KLÉR

Biskup

Papež

Kardinál

Koncil

Kapitula

Územní správa

Kněžství

Oděv

 

ŘEHOLNÍ ŘÁDY

Organizace

Hlavní řády

Augustiniáni, Benediktini, Cisterciáci, Dominikáni, Františkáni, Ivaniti, Jezuiti, Johaniti, Kapucíni, Karmelitáni, Kartuziáni, Klarisky, Křižovníci, Minoriti, Němečtí rytíři, Piaristi, Premonstráti, Templáři

 

LITURGIE

Bohoslužba

Eucharistické předměty

Paramenta

Liturgické předměty

Liturgické knihy

Relikvie

 

PROTESTANSTVÍ

Ideologie

Utrakvismus

Jednota bratrská

Luteráni

 

K předchozím svazkům řady Průvodce českou historií:

http://stavitele-katedral.cz/praha-mesto-%E2%80%93-prvni-svazek-z-rady-pruvodce-ceskou-historii-z-produkce-nakladatelstvi-vysehrad/

http://stavitele-katedral.cz/praha-vesnice-%E2%80%93-druhy-svazek-z-rady-pruvodce-ceskou-historii-aleny-a-vlastimila-vondruskovych/Zpět na knížku "Církev / Průvodce českou historií".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook