Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Církev / Průvodce českou historií  »  Církev - Liberecký deník, Českolipský a Jablonecký deník

Církev - Liberecký deník, Českolipský a Jablonecký deník

Církev. Aby bylo jasno

22.12.2014    Liberecký deník    str. 07    Kultura regionu

    RADEK STRNAD       

Knihu srozumitelnou pro každého napsali manželé Vondruškovi

ROZHOVOR

 

Doksy – „Průvodce českou historií“, výpravná encyklopedie nakladatelství Vyšehrad, pokračuje třetím dílem „Církev“. Manželé Alena a Vlastimil Vondruškovi se tu věnují životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. Díky čtivě napsaným textům, logickému uspořádání, řadě fotografií a výkladovým slovníkům je sedmidílný projekt Vyšehradu zdrojem informací, který ocení studenti i pedagogové středních a vysokých škol, pracovníci muzeí, novináři i návštěvníci památek či čtenáři historických románů.

            O knize v rozhovoru více řekl Vlastimil Vondruška.

 

* Je pro vás obvyklé psát s manželkou? Jak jste si dělili práci?

 

            Pokud bych chtěl být vtipný, odpovím, že já psal první polovinu, tedy „Cír...“, amá žena Alena druhou, „...kev“. Jenže tak to samozřejmě nefunguje. Oba jsme studovali historii a etnografii, ale každý se cítíme jistější v něčem jiném. Práci si rozdělíme a každý pracuje na tom, co umí lépe. Pak si to navzájem zkritizujeme a opravíme. Žena pak dělá závěrečnou redakci, aby kniha měla jednotný styl. Mimochodem, první společnou knihu „Tradice lidové tvorby“ jsme podle tohoto modelu psali ještě před svatbou. Aprotože společná práce tehdy neskončila domácím násilím, pochopili jsme, že jsme si předurčeni a dnes je zřejmé, že jsme se nezmýlili. Je to již více než třicet let a od té doby jsme společně napsali více než desítku úspěšných populárně naučných knih.

 

Výjimečný autor?

 

* Kvalitní knihy píšete, soudím, jak „na běžícím pásu“. Oproti jiným autorům jich je moc. Čím to je? Pilností, fantazií, nevyčerpatelnou studnicí historických témat. Či snad tím vším?

 

            Je omyl, myslet si, že jsem v tomto ohledu výjimečným autorem. Je řada způsobů, jak můžete knihy psát. Jedním je metoda imaginativní, příběh prožíváte. Vstoupíte do určitého prostoru a času, děj se začne odvíjet a vy jím jen procházíte a zaznamenáváte ho. To lze těžko vysvětlit či naučit, ale je to metoda známá, celkem běžná. Tak psal třeba Georges Simenon, dokázal prožít a napsat román i za deset dnů. Ale nikdo ho přitom nesměl vyrušit. Jakmile by z příběhu vystoupil, už se do něj neuměl vrátit. Díky tomu napsal více než 400 románů. Stejně psala Agatha Christie, ale ta to dotáhla, pokud vím, jen na tři sta titulů. A ba psali jen na psacím stroji, zatímco já mám počítač.

 

* Novinka je 3. díl sedmidílné série Vyšehradu, první dva díly byly Město a Vesnice. Lze je sehnat?

 

            První dva díly jsou samozřejmě k dostání a podle potřeby se dělají dotisky, protože smyslem podobných encyklopedií, které na sebe navazují, je, aby je mohl čtenář mít všechny, pokud ho zaujmou.

 

* Jste kmenovým autorem brněnské Moby, ale tuto knihu vydal Vyšehrad. Proč?

 

            V nakladatelství MOBA vydávám všechny své romány a kromě nich i monografie Život ve staletích. I když jde o jinak pojaté historické přehledy, dohodli jsme se, že nemá smysl, aby paralelně vycházely obě řady u jednoho nakladatele. Každý má jiný okruh odběratelů, jinou tradici. Vyšehrad je už léta specializovaným vydavatelstvím odborné literatury tohoto typu, proto jsme nabídli titul jemu. Ale jinak samozřejmě zůstávám MOBĚ věrný.

 

Ať čtenáři posoudí...

 

* Vyšehrad vaši knihu popisuje jako „srozumitelnou encyklopedii“. Jak jste na to při psaní musel jít, aby to byla pravda? Aby nešlo jen o „reklamní trik“?

 

            V Bibli se praví: „Ať tě chválí jiní a ne ústa tvá, cizí a ne rtové tvoji“. Necháváme na čtenářích, ať posoudí, zda jsme téma zpracovali srozumitelně či je to, jak říkáte, marketingový trik. Pravda ale je, že se ženou píšeme populárně naučnou literaturu déle než tři desítky let a neustále hledáme cesty, jak to dělat ještě lépe. Ata léta hledání se snad v tom, co jsme napsali, trochu projevila. Praktikující katolíci asi budou překvapeni, jak srozumitelně vykládáme vývoj liturgie a v historickém přehledu objasňujeme strukturu bohoslužby. A je to určitě napsáno tak, že tomu bez problému porozumí i ateisti. Museli jste se při psaní vyrovnávat také s „temnou historií“ českých církví? Nemám rád představy o temných stránkách čehokoli. Pokud bychom něco nazvali „marketingovým trikem“, je to právě tento pojem, který s oblibou užívají politici, ideologové a konec konců i novináři. Ohanebnosti církve římského papeže hovořili husité. Ohanebnosti husitů psali jezuité. Ohanebnosti jezuitů hovořili osvícenští reformátoři i Josef II. Ohanebnosti feudálů, včetně Josefa II., horlila nastupující buržoazie. Církev i buržoazii prokleli komunisti, ty dnes proklínáme my. Která z těchto hanebností byla temnou historií?

 

* Lze to vše srovnat s časy, kdy byla církev v područí komunistické strany, vzniklo kolaborující sdružení Pacem in terris?

 

            Objektivní dějiny lze psát s odstupem nejméně dvou generací. To vám poví každý zkušenější historik, zabývající se skutečnými dějinami. Současnost nechávám Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

* Bývají vaše knihy využity i jako učebnice pro školy?

 

            S mou ženou jsme hrdí, že to již naše knihy potkalo a potkává. Právě proto, že se snažíme psát jednoduše, logicky a srozumitelně, sahají po nich učitelé i studenti. Nesnažíme se psát učebnice, nepoužíváme fráze, hovoříme normálním jazykem. Neboť v jednoduchosti je klíč k pochopení vlastních dějin. Není to totiž nic složitého, protože jsou to události, které sami prožíváme, jen v jiných kulisách.

 

* Proč vlastně píšete knihy?

 

            Ne proto, aby je chválili literární kritici, ale aby se líbily čtenářům, stejně jako nám přináší uspokojení jejich tvorba. Pokud celou řadu dopíšeme, pak si troufnu tvrdit, že podobný pohled na život našich předků opravdu nikdo zatím nenapsal.

 

* Čekají čtenáře v knize překvapení a bourání mýtů? Mohou být ohromeni či přijít o iluze?

 

            Mýty bourají spíše knihy, které se snaží udělat z historie senzaci a bulvár. Myse snažíme srozumitelně řadit fakta. Pokud však o nich čtenář přemýšlí, určitě bude překvapený, jak vše se vším souvisí. O iluze nechceme nikoho připravovat. V dnešní době ztráty iluzí a víry chceme čtenáře přesvědčit, že český národ má své tradice, které stojí za to znát, chránit je a bojovat za jejich udržení. Chceme lidem naději dávat, ne brát.

 

***

 

Dříve bude Řemeslo

 

Po Církvi má výpravná encyklopedie nakladatelství Vyšehrad pokračovat knihou Šlechta... Na podzim 2015 vyjde další díl, ne však „Šlechta“, ale „Výroba a řemeslo“. Ke změně v pořadí došlo ze dvou důvodů. Podle reakcí čtenářů se zdá, že toto téma je žádanější. A je to oblast, v níž se vyzná má žena lépe. Většina práce bude na ní a já si „odpočinu“. Volna užiji k tomu, abych mohl v roce 2015 vydat 2. a 3. díl Husitské Epopeje. Kromě toho společně připravujeme k výročí vydání 20. knižní titul detektivních příběhů, jejichž hlavním hrdinou je správce hradu Bezdězu. Kniha ponese název „Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“.

 

Foto popis| VLASTIMIL VONDRUŠKA a kniha Církev, kterou napsal se svou ženou Alenou.

Foto autor| Foto: Deník/ Martin Divíšek

Region| Severní Čechy

 

Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

 

 

 

Cohen: Život, hudba a vykoupení

22.12.2014    Liberecký deník    str. 07    Kultura regionu

    (dts)       

CITLIVĚ

 

ČR – Kanadský písničkář Leonard Cohen (* 21. září 1934) si k osmdesátinám nadělil nové album „Popular Problems“. A nakladatelství Vyšehrad jeho příznivce k výročí potěšilo knihou „LEONARD COHEN Život, hudba a vykoupení“.

            Novinář a spisovatel izraelského původu Liel Leibovitz na více než 200 stranách nabízí víc, než jen klasický životopis. Základní etapy Cohenova života jsou samozřejmě načrtnuty, jádrem knihy je však něcojiného. Leibovitzpátrápo „nadčasovosti“ a hluboké pravdivosti, díky nimž má hudebník, spisovatel, filosof a básník Cohen nejširšímu publiku stále co říci. Snaží se zodpovědět některé otázky, například: „Čím to, že je Leonard Cohen už téměř šedesát let uznávaný a obdivovaný? Čím to, že když vejde na pódium, nabitý sál ztichne a všichni čekají se zatajeným dechem?“

            „Máme lepší básníky, než je Leonard Cohen, i schopnější spisovatele. Talentovanější textaři i skladatelé skládali písně, proslavili se a zmizeli. Leonard Cohen tu zůstává s námi a je úspěšný, protože ve své podstatě není ani jedno, ani druhé. Je daleko složitější, je to typ člověka, který svými póry vstřebává částečky krásy, smutku a pravdy, jež se – nehmotné – vznášejí všude kolem nás, ale jen málokdo z nás je postřehne,“ píše Liel Leibovitz v předmluvě knihy, v originále nazvané dle jedné z Cohenových nejslavnějších písní „A Broken Hallelujah“.

            Brilantně napsané literární dílo začíná strhujícím vyprávěním přibližujícím legendární Cohenovo vystoupení na festivalu na ostrově Wight v roce 1970, kdy svým obrovským charismatem, poezií a písněmi dokázal zklidnit zdivočelý statisícový dav.

            S první kapitolou se otevírá Cohenovo dětství, poznamenané smrtí otce, mládí v kanadském Montrealu, studium na katedře anglistiky montrealské McGillovy univerzity. Dočteme se o vývoji jeho básnické kariéry, úniku na řecký ostrov Hydra, kde psal romány, o písničkářských začátcích, jeho osobních vzletech i pádech, stažení se do ústraní zenbuddhistického kláštera v Mount Baldy i nečekanou finanční ztrátou vynuceném, leč triumfálním návratu na koncertní pódia.

            Klíčové životní okamžiky autor zasazuje do patřičných souvislostí, takže se čtenářům dostává zasvěceného pohledu do „duchovního“ zákulisí Cohenovytvorby. Dozvíse,covše slavného básníka, spisovatele a písničkáře ovlivňovalo i formovalo. Kniha tak zároveň přináší řadu cenných informací o hudební scéně od konce 60. let, o Cohenových hudebních souputnících, mezi které patřili The Beatles, Jim Morrison, Janis Joplinová či Jimi Hendrix.

 

Foto popis|

Region| Severní ČechyZpět na knížku "Církev / Průvodce českou historií".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook