Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Čtvero ročních dob dynastie Ming/ Čína v období 1368-1644 - Text na záložce

Čtvero ročních dob dynastie Ming/ Čína v období 1368-1644 - Text na záložce

Mingská dynastie, poslední velký císařský dům před mandžuským záborem roku 1644, vládla v Číně po téměř tři staletí. V té době byla středem světa Čína, nikoli Evropa: Evropané hledali nejen nové země, ale též nové obchodní trasy na Dálný východ. Timothy Brook v této knize poutavě vypráví o měnícím se obrazu života v průběhu celého mingského období, kdy se Čína transformovala z přísně spravované agrární země v zemi obchodních zisků a vášnivého boje o prestiž.

 

Ústředním tématem těchto pozoruhodně vyložených sociálních

 

a kulturních dějin je komercializace. Využívaje svérázných rukopisných poznámek mingského hodnostáře Čang Tchaa čerpá Brook ze své

 

rozsáhlé četby mingských pramenů, aby ukázal způsob, jakým obchod hluboce formoval čínskou společnost. Obchod neznamenal pouhý oběh zboží, jak soudobí komentátoři jako Čang Tchao dobře věděli. Přetvářel společnost a měnil myšlení lidí, neboť mezi spotřebitelem a výrobcem vytvářel vztahy, které překlenuly konfuciánské hodnoty. Znalosti přeměňoval ve zboží a rolníky přinutil věnovat se tkalcovství, keramické výrobě

 

a produkci předmětů, po nichž městské obyvatelstvo v Číně i za jejími

 

hranicemi dychtilo – a po nichž touží i dnešní muzea. Autor ukazuje, že nové obchodní bohatství jen velmi zvolna pronikalo k početným vrstvám chudiny na okraji společnosti. Soustředěno v rukách městské elity však toto bohatství tvořilo důležitou novou sociální základnu moci. Celým textem se vinou nejrůznější úvahy mingského hodnostáře Čang Tchaa: o zednících, obchodnících, úřednících, prostitutkách, tkadlenách, vydavatelích, banditech…

 

Kniha Čtvero ročních dob dynastie Ming naznačuje významný odklon od konvenčních způsobů historiografie Číny. Mingské dějiny tu nejsou líčeny jako řada politických událostí a filosofických výdobytků; setkáme se tu spíše s popisem obyčejů a obtíží každodenního života. Kniha, okořeněná historkami o skutečných lidech a o tom, jak se vyrovnávali s rychle se měnícím světem, skýtá nový úhel pohledu na dynastii Ming. Nejenže tak přispívá k vědeckému pochopení tohoto významného období, ale poskytuje rovněž zábavné a přístupné uvedení do čínských dějin.

 

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook