Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem  »  Cyril a Metoděj - Text na záložce

Cyril a Metoděj - Text na záložce

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

U příležitosti 1150. výročí příchodu „věrozvěstů Slovanů“ Cyrila a Metoděje vychází nová kniha známého českého byzantologa Vladimíra Vavřínka, v níž s využitím nových vědeckých poznatků barvitě líčí pozadí a průběh jejich misie na Velkou Moravu. Zasvěceně popisuje byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři, ­Konstantin-Cyril a Metoděj, na Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli v utváření tamní společnosti. Autor dále ukazuje, jak jejich vlastní osudy i zdar celé misie souvisely s bojem moravských vládců o nezávislost jejich státu na franské říši, ale také s „Konstantinopolí a Římem“ – velmocenským zápasem konstantinopolského patriarchátu a římské kurie o církevní jurisdikci nad územím někdejšího Illyrika, konkrétně nad nově christianizovaným Bulharskem. V neposlední řadě osvětluje dr. Vavřínek původnost a jedinečnost kulturního díla Cyrila a Metoděje, zvláště vytvoření slovanského písemnictví a zavedení slovanského jazyka do liturgie. Vyzdvihuje přitom, že Slované žijící tehdy na našem území se stali prvním evropským národem, do jehož jazyka bylo přeloženo Písmo svaté – Bible. V závěru pak stručně nastíní, nakolik se tento jedinečný počin stal základem kulturního a duchovního života jižních a později i východních Slovanů a jakou roli cyrilometodějská tradice sehrála v různých etapách našich národních dějin.Zpět na knížku "Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook