Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem  »  Cyril a Metoděj - studentpoint.cz

Cyril a Metoděj - studentpoint.cz

Nový pohled na misi Cyrila a Metoděje. Kniha Vladimíra Vavřínka, Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, odkryje mnohá tajemství.

Český odborník na byzantsko-slovanské vztahy Vladimír Vavřínek představil ve středu 13. listopadu v brněnském knihkupectví Barvič a Novotný svou novou knihu Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Kniha vychází u příležitosti 1150. výročí příchodu „soluňských bratří“ na Velkou Moravu.

Vladimír Vavřínek, expert přes byzantologii

Vystudoval historii a klasickou filologii na Karlově univerzitě v Praze. Ihned po ukončení studií se začal věnovat byzantologii a stal se tak předním odborníkem světové úrovně. Přednášel na mnoha evropských univerzitách. Je spoluautorem knih Dějiny Byzance Dějiny Řecka, vydal Encyklopedii Byzance. V nakladatelství Vyšehrad právě teď vychází jeho nejnovější kniha Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem.

Po padesáti letech znovu u věrozvěstů

 

Vladimír Vavřínek.
Vladimír Vavřínek.

Před půl stoletím si myslel, že už vše ví, v roce 1963 k 1100. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu vydal knihu Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Nyní se však rozhodl ke svému životnímu tématu znovu vrátit. Knihu zcela přepracoval a výrazně rozšířil. Přední český byzantolog Vladimír Vavřínek se k tématu Cyrila a Metoděje vrací po neuvěřitelných padesáti letech. S využitím nových vědeckých poznatků znovu vypráví příběh celé cyrilometodějské misie. Věrozvěstům vděčíme za mnohé. Cyril a Metoděj měli jedinečný kulturní vliv na naši zemi. Stáli u zrodu slovanského písemnictví, díky kterému se tak Slované mohli jako první evropský národ pochlubit překladem Bible.

Ukázka z knihy:

„Příchod Moravanů do Konstantinopole. Na jaře roku 863 dorazila k hradbám Konstantinopole, hlavního města byzantské říše, malá skupina mužů. Přicházeli z Moravy, vzdálené slovanské země ležící někde na sever od středního Dunaje, daleko za hranicemi říše. Byli to poslové knížete Rastislava, kteří měli jeho jménem pozdravit císaře Michaela III. a předat mu žádost, aby na Moravu poslal byzantské misionáře, kteří by jeho lidem vyložili pravou křesťanskou víru. Měli za sebou dlouhou cestu; než dorazili do cíle, museli ujít téměř 1500 kilometrů. Prošli celou Panonii (území dnešního západního Maďarska) a ať už zvolili kteroukoli trasu, došli nakonec podél Dunaje k Singidunu (dnešnímu Bělehradu), odkud pak pokračovali po někdejší římské vojenské silnici, která přečkala vpády nesčetných barbarských kmenů a ačkoli od pádu říše římské nebyla nijak udržována, stále ještě dobře sloužila svému účelu. Vedla přes někdejší římská města Viminacium (Kostolac), Naissus (Niš), Serdiku (už v této době podle svého hlavního kostela nazývanou též Sofia) a Filippopolis (Plovdiv). Tato oblast byla tehdy v moci bulharského chána, mezi Moravou a Bulharskem však, jakkoli vzájemné vztahy obou zemí byly dosti napjaté, panoval stále ještě mír, a moravským poslům tam proto nic nebránilo v cestě. Dál je cesta vedla horskými průsmyky k hranicím byzantské říše, kde v hraniční pevnosti neznámé posly zřejmě čekal, jak to bylo běžné, důkladný výslech, proč do Byzance přicházejí. Odtud už je také nepochybně doprovázel nějaký byzantský důstojník s další stráží. Nebyla to jen zdvořilost, ale především opatrnost, protože Byzantinci měli se svými sousedy špatné zkušenosti a trvale u nich panoval strach před možnými nepřátelskými zvědy. Pod stálým dohledem moravští poslové prošli, či spíše na svých koních projeli rozlehlou thráckou planinu přes města Adrianopolis (Edirne) a Arkadiupolis až k Selymbrii, kde se tato silnice napojovala na druhou hlavní dopravní tepnu zvanou Via Egnatia; ta je pak po dalších 60 kilometrech dovedla až ke konstantinopolským hradbám.“

http://www.studentpoint.cz/263-aktuality/13197-jak-solunskych-bratri-prisli-pred-1150-lety-na-velkou-moravu#.U6q3wUDCe4F

 Zpět na knížku "Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook