Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny rané romantiky  »  Dějiny rané romantiky – Text na záložce

Dějiny rané romantiky – Text na záložce

Dějiny rané romantiky představují v české filosofické literatuře dosud ojedinělý pokus o ucelenější pohled na myšlenkový vývoj německé filosofie, poetologie a estetické teorie na přelomu 18. a 19. století. V období velkých systémů Kantovy, Schellingovy, Fichtovy a Hegelovy filosofie tvoří raná romantika krátkou, ale z hlediska kulturních dějin nesmírně významnou epizodu. V ní byly položeny základy nové koncepce básnictví, literární a dramatické tvorby. Raní romantikové, zejména Schlegel, Novalis, Hölderlin, ale také mladý Schelling, dali během několika málo let společného pobytu v Jeně vzniknout kulturní situaci a intelektuálnímu ovzduší, z nichž mohly čerpat ještě následující generace myslitelů evropské moderny. Filosofickým pramenem zůstává pro rané romantiky i nadále Kantova a Fichtova koncepce transcendentálního kriticismu, pro pojetí nové mytologie měla ale značný význam Schellingova přírodní filosofie a filosofie identity. Spolu s hölderlinovsky rozvinutým dionýským principem, jenž pronikal do raně romantické poetologie jako součást rozhořívající se vzpoury proti dehumanizaci moderní společnosti, vzniká ze sloučení těchto prvků filosoficko--estetická idea symfilosofie čili transcendentální poezie. Ta měla pro rané romantiky představovat vrchol dosažitelného vědění, v němž se věda proměňuje ve filosofii a ta zase v poezii jako vrcholný projev lidské racionality i citlivosti, který člověku dovoluje sáhnout až po poznání absolutna. Textová příloha obsahuje výbor z nejzávažnějších děl interpretovaných autorů.Zpět na knížku "Dějiny rané romantiky".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook