Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny světa 2  »  Dějiny světa 2 - Text na záložce

Dějiny světa 2 - Text na záložce

Druhý svazek šestidílné edice se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vý­voje ve starověku – na oikumenu Středomoří a Blízkého východu, a na velké říše a civilizace asijské, Indii a Čínu. Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do značné míry nezávisle a jejich vliv zasáhl rozsáhlé sousední oblasti Asie, Afriky a Evropy. První ze čtyř částí postupně sleduje významné státy a kultury antického světa – novoasyrskou říši, starověký perský Írán, starověký Izrael, antické Řecko. Druhá část sleduje dramatické proměny v epoše helénismu počínaje Alexandrovým tažením, třetí pak věk dominance Říma až po období stěhování národů. Čtvrtý a závěrečný díl obrací pohled k ­Indii, Číně a dalším oblastem Dálného Východu. Autoři svazku se nesoustřeďují pouze na politické dějiny, ale pozornost věnují i dějinám kulturním a náboženským – klasickému řeckému umění, vědě a technice období helénismu, vzniku a šíření buddhismu a křesťanství nebo obchodu a kulturní výměně podél asijské Hedvábné cesty.

 

 

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer „Tyto Dějiny světa vůbec poprvé podávají historii lidstva, jež zohledňuje všechny doby a kultury. … Poprvé jsou tu dějiny vypsány z globální perspektivy.“

 

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. „Jde o výjimečný a užitečný přehled, cenný zejména svou šíří pokrývající vývoj lidské společnosti ve všech částech světa. Z hlediska českého čtenáře je zajímavý i tím, jak prameny pocházející z našeho území zařazuje do širšího kontextu evropského vývoje.“

 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. „Postupující globalizace propojuje dnes již téměř všechno lidské dění. Vnímáme její slibné i tísnivé stránky a napadá nás také řada otázek. Předkládané Dějiny světa odpovídají fundovaně na ty, které hledají orientaci a pochopení zkoumáním prehistorie a historie lidstva, jeho geneze a vývoje jeho kultur. Při četbě šestisvazkových Dějin, zpracovaných na špičkové úrovni dnešní vědy, nám přijde nejspíše na mysl i globální odpovědnost, kterou máme my lidé vůči sobě navzájem i společně vůči světu.“

 

Editoři

Prof. Dr. Gustav-Adolf Lehmann (*1942)

Vedoucí Ústavu starověkých dějin na univerzitě v Göttingen.  Zaměřuje se především na starověké Řecko, zejména dějiny egejské oblasti v době bronzové.

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer (*1948)

Sinolog, zaměřuje se především na vztahy Číny a Evropy, dějiny buddhismu a procesy modernizace. Je ředitelem Herzog-August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu.

 

Autoři tohoto svazku

Dr. Balbina Bäbler, Göttingen

Prof. Dr. Ernst Baltrusch, Berlin

Prof. Dr. Bruno Bleckmann, Düsseldorf

Prof. Dr. Reinhard Emmerich, Münster

Dr. Dorit Engster, Göttingen

Prof. Dr. Heinz Heinen, Trier

Dr. Thomas Jansen, Lampeter (Wales)

Prof. Dr. Reinhard Gregor Kratz, Göttingen

Dr. Kai Lämmerhirt, Göttingen

Prof. Dr. Gustav Adolf Lehmann, Göttingen

Dr. Meike Rühl, Göttingen

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer,
Wolfenbüttel

Prof. Dr. Josef Wiesehöfer, Kiel

 

Překlad revidovali

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

doc. PhDr. Svetislav Kostić

PhDr. Vladimír Liščák, CSc.

Mgr. Ivan Prchlík

Petr Sláma Th.D.

PhDr. Jan Souček, CSc.

Mgr. Kateřina Šašková, Th.D.

 

 

Šestidílné

Dějiny světa

vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG přinášejí nový pohled na celek světových dějin od jejich nám známých počátků až po současnou éru globalizovaného světa. Početný kolektiv autorů zahrnuje přední odborníky na daná období a kulturní okruhy. Jednotlivé oblasti, epochy a kultury nestojí izolovaně vedle sebe, ale jsou propojeny sítí vzájemných vztahů a nahlíženy důsledně perspektivou celku. Svazky jsou doplněny mapami, tabulkami a ilustracemi.

Albrecht Jockenhövel (ed.)

Dějiny světa 1

Od počátku do roku 1200 př. Kr.

Gustav Adolf Lehmann
a Helwig Schmidt­‑Glintzer (eds.)

Dějiny světa 2

Starověké světy a nové říše.
1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Johannes Fried a Ernst-Dieter Hehl (eds.)

Dějiny světa 3

Výklady světa a světová náboženství.
600 až 1500

Walter Demel (ed.)

Dějiny světa 4

Objevy a nové struktury. 1200 až 1800

Walter Demel a Hans-Ulrich Thamer (eds.)

Dějiny světa 5

Vznik moderny. 1770 až 1914

Hans-Ulrich Thamer (ed.)

Dějiny světa 6

Globalizace od roku 1880 do dneška

 Zpět na knížku "Dějiny světa 2".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook