Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny světa 3  »  Dějiny světa 3 - Text na záložce

Dějiny světa 3 - Text na záložce

Třetí svazek šestidílné edice vykresluje nejprve „rozmanitost světa“ ve zkoumaném období, vymezeném zhruba lety 600 až 1500. Stejně jako minulé svazky usiluje i tento o skutečně globální a zároveň vyvážený pohled: bere v potaz dění nejen v Evropě, ale stejně tak i v Asii a Africe (a v jednotlivých případech také v Americe), srovnává situaci v křesťanské, židovské a islámské kulturní oblasti a poukazuje na všestrannou vzájemnou výměnu v oblasti ekonomické, kulturní a ideové. V části nazvané „Uspořádání světa“ se autoři detailně zabývají politickými dějinami v jednotlivých hlavních oblastech světového vývoje. Zvlášť se přitom věnují vztahu světské a náboženské moci, jakož i rozvoji měst a jeho dopadu na život lidí. Ve třetí části se pozornost soustředí na náboženské dění v Číně, jihovýchodní Asii, Indii, světě islámu a křesťanství a na jeho souvislost s politickým myšlením. Závěrečné kapitoly z různých perspektiv ukazují vývoj a rozmanitost koncepcí vědění ve středověkém křesťanském myšlení.

 

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer „Tyto Dějiny světa vůbec poprvé podávají historii lidstva, jež zohledňuje všechny doby a kultury. … Poprvé jsou tu dějiny vypsány z globální perspektivy.“

 

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. „Jde o výjimečný a užitečný přehled, cenný zejména svou šíří pokrývající vývoj lidské společnosti ve všech částech světa. Z hlediska českého čtenáře je zajímavý i tím, jak prameny pocházející z našeho území zařazuje do širšího kontextu evropského vývoje.“

 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. „Postupující globalizace propojuje dnes již téměř všechno lidské dění. Vnímáme její slibné i tísnivé stránky a napadá nás také řada otázek. Předkládané Dějiny světa odpovídají fundovaně na ty, které hledají orientaci a pochopení zkoumáním prehistorie a historie lidstva, jeho geneze a vývoje jeho kultur. Při četbě šestisvazkových Dějin, zpracovaných na špičkové úrovni dnešní vědy, nám přijde nejspíše na mysl i globální odpovědnost, kterou máme my lidé vůči sobě navzájem i společně vůči světu.“

 

Editoři

Prof. Dr. Johannes Fried (*1942)

Medievista, dlouholetý profesor ve ­Frankfurtu

n. Mohanem, autor řady ceněných prací.

Prof. Dr. Ernst-Dieter Hehl (*1944)

Zaměřuje se na církevní dějiny ve středověku, profesor univerzity v Mohuči a editor.

 

Autoři tohoto svazku

Dr. Anna Akasoy, London

Prof. Dr. Ingrid Baumgärtner, Kassel

Prof. Dr. Lutz Berger, Kiel

Prof. Dr. Michael Borgolte, Berlin

Prof. Dr. Franz-Reiner Erkens, Passau

Prof. Dr. Alexander Fidora, Barcelona

Prof. Dr. Alfred Haverkamp, Trier

Prof. Dr. Eva Haverkamp, München

Prof. Dr. Ernst-Dieter Hehl, Mainz

Prof. Dr. Klaus Herbers, Erlangen

Prof. Dr. Volkhard Huth, Bensheim/Freiburg

Prof. Dr. Nikolas Jaspert, Bochum

Prof. Dr. Dierk Lange, Bayreuth

Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann,

Frankfurt/Main

Prof. Dr. Gert Melville, Dresden

Prof. Dr. Achim Mittag, Tübingen

Prof. Dr. H. Schmidt-Glintzer, Wolfenbüttel

Dr. Annette Schmiedchen, Berlin

Prof. Dr. Felicitas Schmieder, Hagen

Stefan Schröder, Kassel

Prof. Dr. Hubert Seiwert, Leipzig

Prof. Dr. Walter Slaje, Halle

 

Překlad revidovali

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

doc. PhDr. Svetislav Kostić

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

PhDr. Vladimír Liščák, CSc.

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

 

Šestidílné

DějinY světa

vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG přinášejí nový pohled na celek světových dějin od jejich nám známých počátků až po současnou éru globalizovaného světa. Početný kolektiv autorů zahrnuje přední odborníky na daná období a kulturní okruhy. Jednotlivé oblasti, epochy a kultury nestojí izolovaně vedle sebe, ale jsou propojeny sítí vzájemných vztahů a nahlíženy důsledně perspektivou celku. Svazky jsou doplněny mapami, tabulkami a ilustracemi.

Albrecht Jockenhövel (ed.)

Dějiny světa 1

Od počátku do roku 1200 př. Kr.

Gustav Adolf Lehmann
a Helwig Schmidt­‑Glintzer (eds.)

Dějiny světa 2

Starověké světy a nové říše.
1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Johannes Fried a Ernst-Dieter Hehl (eds.)

Dějiny světa 3

Výklady světa a světová náboženství.
600 až 1500

Walter Demel (ed.)

Dějiny světa 4

Objevy a nové struktury. 1200 až 1800

Walter Demel a Hans-Ulrich Thamer (eds.)

Dějiny světa 5

Vznik moderny. 1770 až 1914

Hans-Ulrich Thamer (ed.)

Dějiny světa 6

Globalizace od roku 1880 do dneška

 Zpět na knížku "Dějiny světa 3".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook