Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny tajných služeb  »  Dějiny tajných služeb - Recenzia z augustoveho cisla Historickej revue

Dějiny tajných služeb - Recenzia z augustoveho cisla Historickej revue

Cestopisy a diplomatické misie všetkých druhov sú zaiste užitočnými prameňmi, z ktorých je možné
čerpať informácie o praktikách starovekých, stredovekých i súčasných tajných služieb. Autor W. Krieger nám
vo svojej práci umožňuje nazrieť na tento fenomén odlišným pohľadom.
Tajné služby vidíme v dejinách buď v pozitívnom svetle pri ochrane pred nepriateľom alebo v negatívnom postavení, keď zakročovali proti nespokojným obyvateľom, potláčali demokraciu a negatívne
ovplyvňovali politický vývoj. V úvode si autor kladie základnú otázku: „Čo sú to tajné služby?“ Odpoveď na ňu dostávame postupne pri čítaní jednotlivých kapitol, keď nazeráme na prvopočiatky ich činnosti, či
už za Alexandra Veľkého, Rímskej ríše, Byzantskej ríše atď. Postupne, tak ako kráčame jednotlivými storočiami, nazeráme na spôsoby budovania tajných služieb na princípe politických alebo náboženských
štruktúr. Popritom máme možnosť sa dozvedieť o technikách, ktoré používali tajné služby pri svojej činnosti, ako je písmo, spôsoby získavania informácií a v neposlednom rade o vývoji zasielania správ do ústredí, čo bol v mnohých prípadoch veľmi sofistikovaný problém. Najobsiahlejšia časť knihy sa venuje novodobým dejinám od roku 1900. Bol to začiatok najväčšieho rozmachu budovania tajných služieb. Sme vtiahnutí do budovania moderných tajných služieb v obdobiach svetových vojen. Prierez tohto obdobia nám objasní mnohé
záhadné udalosti novodobých dejín, prečo a ako sa skutočne stali. Pritom máme možnosť nahliadnuť i do používaných praktík tajných služieb, mnohokrát s použitím nečistých metód. V diele W. Kriegera
nájdeme i mnohé state o dejinných osobnostiach, ktoré mali rozhodujúci podiel na vzniku a riadení tajných služieb. Recenzovaná kniha nám dáva odpoveď na otázku, akým spôsobom fungujú tieto,
na verejnosti málo viditeľné, nástroje bezpečnostnej politiky a kto v slobodných demokratických právnych štátoch dohliada na to, aby sa praktiky minulosti neopakovali i v súčasnosti. Dejiny tajných služieb sa tiahnu celou históriu, veď už v roku 1250 pred n. l. prikázal Hospodin Mojžišovi, aby vyslal vyzvedačov do zeme kanaánskej. Vo svojej dobrote mu zároveň poradil, ako si má vybrať špiónov. Takúto dôležitú úlohu dokážu splniť len tí najlepší a najbystrejší, povedal Pán a Mojžiš si vzal jeho slová k srdcu. (bks)
 Zpět na knížku "Dějiny tajných služeb".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook