Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny Židů v antice/ Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu - Text na záložce

Dějiny Židů v antice/ Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu - Text na záložce

Jak v úvodu říká sám autor, jeho dějiny Židů nemají být pojednáním, jež by zahrnovalo všechny aspekty a oblasti antického židovstva. Těžištěm jeho knihy jsou politické dějiny palestinských Židů, počínaje rozpadem říše Alexandra Velikého a válek mezi diadochy a konče rokem 614, kdy byl Jeruzalém dobyt Peršany.

V přehledném a čtivém výkladu nás Peter Schäfer provází dějinami Judska pod nadvládou Ptolemaiovců a Seleukovců přes makabejské války a panování hasmoneovské dynastie až po ovládnutí Palestiny Římany a později Byzantinci. Velký prostor věnuje zevrubnému popisu hlavních politických proudů v 1. století př. Kr., jejichž odraz nacházíme v Novém zákoně, i líčení obou povstání proti Římu – „válce židovské“ a Bar Kochbovu povstání. Jeho kniha do jisté míry koriguje přetrvávající představu malého národa bránícího se zvůli pohanských panovníků a ukazuje, že helenizace zasáhla židovskou společnost hlouběji, než si byla ochotna připustit.

Dějiny palestinských Židů vykládá prof. Schäfer na základě důkladného hodnocení jak literárních pramenů,

tak archeologických vykopávek, mincí a nápisů. Text je doplněn bohatým poznámkovým aparátem a vyčerpávající bibliografií.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook