Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Deníky Josefa Pekaře  »  Deníky Josefa Pekaře - Text na záložce

Deníky Josefa Pekaře - Text na záložce

Třebaže je na každém autorovi nejpozoruhodnější jeho dílo, přece badatele i čtenáře právem zajímají i dokumenty spjaté s jeho životem a osobností, zvláště pocházejí-li přímo z jeho pera. Jedná se především o jeho korespondenci a deníky. Umožňují nám nahlédnout do osobních, historických a ideových předpokladů, z nichž plody těchto tvůrců vyrůstaly.

Toto vše plně platí i o denících velikého českého historika Josefa Pekaře /1870–1937/, jehož 130. výročí narození právě letos vzpomínáme. Začal si je psát uprostřed I. světové války roku 1916 a pokračoval v tom patrně až do své smrti; v jeho písemné pozůstalosti se však zachovaly jen záznamy do roku 1933.

Jejich hodnota je dána hlavně jejich bezprostředností – J. Pekař jistě nepomýšlel na jejich zveřejnění a o to věrněji o něm vypovídají. Jejich osu tvoří výpisky z deníků a časopisů – význačný dějepisec totiž bedlivě sledoval též soudobé dění a pro sebe je i komentoval. Do těchto výpisků však zároveň vstupují zprávy o střetech a polemikách ve světě vědeckém, o společenském životě stárnoucího, ale zároveň stále věhlasnějšího badatele a později i důvěrné informace o vztazích mezi příbuznými, o množících se zdravotních obtížích atd.

Mezi řádkami textu tak výrazně vystupuje osobnost prof. Pekaře, a to poněkud odlišně, než jak ji jeho četní odpůrci a  též i žáci a přátelé líčí. Snad postačí jen několik málo příkladů. Jako mylné se ukazuje časté tvrzení, že pro své pojetí dějin nehledal hlubší filosofické zakotvení. V jeho zápiscích naopak nacházíme jména řady význačných soudobých filosofů dějin: E. Troeltsche, M. Webera, O. Spenglera ad. Deníky také prokazují jeho sice kritické, ale pevné vlastenectví; Pekařovo úsilí o spravedlivý přístup k Němcům mělo svůj motiv právě zde.Vědom si osudového sepětí našeho státu s Německem s úzkostí sledoval nástup nacismu, jehož nebezpečí brzy rozpoznal. Jasnozřivě také postřehl význačnou roli E. Beneše již v době prvního odboje, což potvrzují až současné výzkumy. A osobně nám velikého učence přiblíží i náznaky toho, že ani po padesátce nezůstával lhostejný k obdivnému pohledu žen...

 

Znalec Pekařova života a díla Josef Hanzal doprovodil svůj výbor z jeho deníků obsáhlou předmluvou a bohatými poznámkami, jež laickému čtenáři pomohou orientovat se v textu plném jmen a odkazů na události soudobých dějin.

Zpět na knížku "Deníky Josefa Pekaře".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook