Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dialog křesťanů a Židů - Text na záložce

Dialog křesťanů a Židů - Text na záložce

Česká Společnost křesťanů a Židů je členskou organizací Mezinárodní rady křesťanů a Židů (International Council

of Christians and Jews – ICCJ) se sídlem v Heppenheimu. Od svého založení v roce 1991 se snaží reagovat na vše podstatné v rámci křesťansko--židovských vztahů. Pořádá přednášky významných zahraničních i našich

odborníků, především religionistů a judaistů. Vydává časopis Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, který

přináší studie o židovských a křesťanských duchovních tradicích, o jejich současném dialogu, informuje

o tematických setkáních, publikacích a náboženských a kulturních aktivitách u nás i ve světě.

Společnost křesťanů a Židů

P. O. Box 529

115 55  Praha 1

 

V jeruzalémském muzeu Jad-va-Šem (Znamení a jméno) jsou na velkých panelech v symbolickém výběru

poslední vzkazy obětí šoa – zvrácené snahy vyhubit za II. světové války židovský národ. Jsou napsány německy, anglicky, francouzsky, polsky, rusky, česky, jidiš a v dalších jazycích. Čteme v nich výzvu: Nezapomeňte na nás,

na naše utrpení. Avšak to, co se s lidem Hospodinovým dálo za II. světové války, má staleté příčiny. Po celé

dějinné epochy doléhala na židovské komunity, rozptýlené do všech končin světa, mnohá pronásledování. Proč právě úděl Židů byl tak těžký? A jak je možné, že pronásledování Židů iniciovaly i velké křesťanské osobnosti a podíleli se na něm, třebas různou měrou, věřící všech denominací? Je nezbytné hledat odpovědi na tyto otázky. Ale neméně důležité je rozvíjet dialog křesťanů a Židů, aby tak obě tradice mohly čerpat ze společných duchovních a kulturních zdrojů.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook