Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny světa 1  »  Dějiny světa 1 - Deník, Kultura regionu

Dějiny světa 1 - Deník, Kultura regionu

Dějiny světa začínají. Šest dílu bude

První svazek unikátních Dějin světa sleduje rozšíření člověka po všech kontinentech...

Česko – „Postupující globalizace

propojuje dnes již téměř

všechno lidské dění. Vnímáme

její slibné i tísnivé stránky

a napadá nás také řada otázek.

Předkládané DĚJINY SVĚTA

odpovídají fundovaně na ty,

které hledají orientaci a pochopení

zkoumáním prehistorie

a historie lidstva, jeho

geneze a vývoje jeho kultur.

Globální odpovědnost

Při četbě šestisvazkových DĚJIN,

zpracovaných na špičkové

úrovni dle poznatku dnešní

vědy, nám přijde nejspíše na

mysl i globální odpovědnost,

kterou máme vůči sobě navzájem

i společně vůči světu,“

píše historik prof. PhDr. Luboš

Kropáček, člen týmu odborníků,

kteří spolupracovali

na českém překladu projektu z

prestižního nakladatelství

WBGv Darmstadtu (SRN).

První díl zpracovává nejstarší

dějiny v širokém geografickém

záběru od Afriky

přes Evropu a Asii po Ameriku.

Úvodní kapitoly sledují fyzický

a mentální vývoj rodu

Homo sapiens v době kamenné

a rozšíření člověka po

všech kontinentech před dobou

ledovou. Seznamuje se

vznikem prvních velkých sídlišt

počátkem neolitu, základem

prvních vyspělých civilizací.

V centru pozornosti

jsou ovšem nejen ty nejznámější

civilizace starověku,

obývající Egypt, Mezopotámii,

Arabský poloostrov, povodí

Indu, Malou Asii ci Středomoří,

ale také ty nejstarší

kultury Afriky, Číny, starověké

Ameriky a odlehlé oblasti

na okraji obydleného

světa, v Arktidě. Na nic se tu

nezapomnělo.

Nestojí ale izolovaně

Jednotlivé oblasti, epochy

a kultury přitom nestojí izolovaně

vedle sebe, ale jsou propojeny

sítí vzájemných vztahů

a nahlíženy důsledně perspektivou

celku. Svazek je doplněn

mapami, tabulkami

a také ilustracemi.

Autorský kolektiv prvního

svazku encyklopedie pracoval

pod vedením Albrechta

Jockenhövela, emeritního

profesora archeologie na univerzitě

v Münsteru. Jeho odborný

zájem se soustředí na

evropskou dobu bronzovou.

Nakladatelství Vyšehrad

uvedlo během tří let český

překlad všech šesti svazku

unikátního projektu.

 Zpět na knížku "Dějiny světa 1".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook