Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny světa 4  »  Dějiny světa 4 - Text na záložce

Dějiny světa 4 - Text na záložce

Čtvrtý svazek šestidílné edice se zprvu soustředí na růst dálkového, mezikontinentálního obchodu, k němuž dochází počínaje 12. stoletím. Dalekosáhlé kontakty bylo možno rozvíjet díky novým poznatkům ve vědách a průkopnickým technickým objevům, v neposlední řadě v oblasti navigace. Objevitelské cesty do vzdálených světů podstatně rozšířily dosavadní objem vědění. Ve světovém měřítku se prosazují křesťanské misie, soupeřící s jinými náboženstvími. Pronikání evropské kultury do zámoří bude mít své dalekosáhlé a dodnes patrné důsledky pro „Nový svět“. Expanze vědění je nezastavitelná: zprostředkovateli nových představ se stávají školy a univerzity, které přispívají k formování nových politických idejí. Rostoucí sebevědomí člověka vede nakonec k rozvolnění někdejších náboženských jistot a ke konfesijnímu  rozkolu. Jádrem svazku se tak stávají objevy a nové struktury a uspořádání ve světě i v myšlení.

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer „Tyto Dějiny světa vůbec poprvé podávají historii lidstva, jež zohledňuje všechny doby a kultury. … Poprvé jsou tu dějiny vypsány z globální perspektivy.“

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. „Jde o výjimečný a užitečný přehled, cenný zejména svou šíří pokrývající vývoj lidské společnosti ve všech částech světa. Z hlediska českého čtenáře je zajímavý i tím, jak prameny pocházející z našeho území zařazuje do širšího kontextu evropského vývoje.“

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. „Postupující globalizace propojuje dnes již téměř všechno lidské dění. Vnímáme její slibné i tísnivé stránky a napadá nás také řada otázek. Předkládané Dějiny světa odpovídají fundovaně na ty, které hledají orientaci a pochopení zkoumáním prehistorie a historie lidstva, jeho geneze a vývoje jeho kultur. Při četbě šestisvazkových Dějin, zpracovaných na špičkové úrovni dnešní vědy, nám přijde nejspíše na mysl i globální odpovědnost, kterou máme my lidé vůči sobě navzájem i společně vůči světu.“

 

Šestidílné Dějiny světa

vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG přinášejí nový pohled na celek světových dějin od jejich nám známých počátků až po současnou éru globalizovaného světa. Početný kolektiv autorů zahrnuje přední odborníky na daná období a kulturní okruhy. Jednotlivé oblasti, epochy a kultury nestojí izolovaně vedle sebe, ale jsou propojeny sítí vzájemných vztahů a nahlíženy důsledně perspektivou celku. Svazky jsou doplněny mapami, tabulkami a ilustracemi.Zpět na knížku "Dějiny světa 4".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook