Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Dějiny světa 5  »  Dějiny světa 5 - Záložka

Dějiny světa 5 - Záložka

Dějiny světa 5

Vznik moderny
1700 až 1914

 

Pátý svazek šestidílné edice se s určitým přesahem věnuje dějinám „dlouhého 19. století“. Konkrétně se snaží z různých stran osvětlit vznik období označovaného jako moderna. Jestliže 16. a 17. století lze charakterizovat jako dobu, kdy se postupně ve společnosti jako její neodmyslitelná součást etablovaly rozvíjející se vědy, pak osvícenské ideje věku následujícího vedly doslova k revoluci vědění. Současně s tím dochází k razantním demografickým změnám, které spolu s rychlým rozvojem industrializace mají za následek úplnou restrukturalizaci společnosti. Dochází ke vzniku moderního státu, který stojí na ústavních principech. Interakce mezi zeměmi probíhají ve znamení šíření technologických i jiných inovací, ale i revolučních idejí. Stinnou stránkou globálního propojení se stává imperialismus a kolonialismus. Předkládaný svazek analyzuje souhrnně tyto dějinné procesy a mapuje tak turbulentní období zhruba od roku 1700 až do začátku první světové války.

Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer „Tyto Dějiny světa vůbec poprvé podávají historii lidstva, jež zohledňuje všechny doby a kultury. … Poprvé jsou tu dějiny vypsány z globální perspektivy.“

 

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. „Jde o výjimečný a užitečný přehled, cenný zejména svou šíří pokrývající vývoj lidské společnosti ve všech částech světa. Z hlediska českého čtenáře je zajímavý i tím, jak prameny pocházející z našeho území zařazuje do širšího kontextu evropského vývoje.“

 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. „Postupující globalizace propojuje dnes již téměř všechno lidské dění. Vnímáme její slibné i tísnivé stránky a napadá nás také řada otázek. Předkládané Dějiny světa odpovídají fundovaně na ty, které hledají orientaci a pochopení zkoumáním prehistorie a historie lidstva, jeho geneze a vývoje jeho kultur. Při četbě šestisvazkových Dějin, zpracovaných na špičkové úrovni dnešní vědy, nám přijde nejspíše na mysl i globální odpovědnost, kterou máme my lidé vůči sobě navzájem i společně vůči světu.“

 

Editoři

Prof. Dr. Walter Demel (*1953)

Profesor dějin raného novověku
na univerzitě v Mnichově. Zabývá se teorií dějin, dějinami šlechty a elit, historií objevů, dějinami v zámořských oblastech
a recepcí cizích národů.

Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer (*1943)

Profesor pro novější a moderní dějiny na univerzitě v Münsteru. Těžištěm jeho bádání jsou dějiny národního socialismu a evropského fašismu, sociální a duchovní dějiny Francie v 18. a 19. století a kulturní dějiny sbírek, výstav a muzeí.

 

Autoři tohoto svazku

Prof. Dr. Walter Demel, München

Dr. Lars Eisenlöffel, Berlin

Prof. Dr. Georg Fertig, Münster/Halle

Prof. Dr. Horst Gründer, Münster

Dr. Uwe Jochum, Konstanz

Prof. Dr. Klaus Koschorke, München

Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink,
Saarbrücken

Prof. Dr. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer, Graz

Prof. Dr. Michael Quante, Münster

Dr. David P. Schweikard, Münster

Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer, Münster

Prof. Dr. Dieter Ziegler, Bochum

 

Překlad revidovali

doc. PhDr. Svetislav Kostić

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

PhDr. Vladimír Liščák, CSc.

doc. ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

 

Šestidílné

DějinY světa

vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG přinášejí nový pohled na celek světových dějin od jejich nám známých počátků až po současnou éru globalizovaného světa. Početný kolektiv autorů zahrnuje přední odborníky na daná období a kulturní okruhy. Jednotlivé oblasti, epochy a kultury nestojí izolovaně vedle sebe, ale jsou propojeny sítí vzájemných vztahů a nahlíženy důsledně perspektivou celku. Svazky jsou doplněny mapami, tabulkami a ilustracemi.

Albrecht Jockenhövel (ed.)

Dějiny světa 1

Od počátku do roku 1200 př. Kr.

Gustav Adolf Lehmann
a Helwig Schmidt­‑Glintzer (eds.)

Dějiny světa 2

Starověké světy a nové říše.
1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Johannes Fried a Ernst-Dieter Hehl (eds.)

Dějiny světa 3

Výklady světa a světová náboženství.
600 až 1500

Walter Demel (ed.)

Dějiny světa 4

Objevy a nové struktury. 1200 až 1800

Walter Demel a Hans-Ulrich Thamer (eds.)

Dějiny světa 5

Vznik moderny. 1700 až 1914

Hans-Ulrich Thamer (ed.)

Dějiny světa 6

Globalizace od roku 1880 do dneška

 Zpět na knížku "Dějiny světa 5".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook