Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Duchovní cesty islámu  »  Duchovní cesty islámu - Text na záložce

Duchovní cesty islámu - Text na záložce

S islámem se potýkají a stýkají křesťanské národy a státy již od jeho vzniku v 7. století, kdy v Mekce vystoupil prorok Muhammad. Protože se však tyto dva světy většinou setkávaly na polích válečných, získaly o sobě obraz velice pokřivený a v obou zakořenily hluboké předsudky, které vyvolávaly vzájemné antagonismy. Jejich nebezpečnost vzrostla právě v moderní době, jež všechny země tolik sblížila intenzivními vztahy ekonomickými i politickými. Tyto předsudky a antagonismy způsobily, že do pozadí ustoupila hluboká spřízněnost obou náboženství: vycházejí ze společného základu starozákonního monoteismu, přičemž mladší islám pojal do sebe mnoho prvků křesťanské nauky a dokonce uznal Ježíše za posledního předchůdce Prorokova. Navíc obě učení se rozvíjela ve sféře řeckolatinské antické civilizace, jejíž dědictví po svém rovněž převzala.

Autorovi předkládaného díla náleží zásluha, že odkrývá tento nám blízký základ islámu a ukazuje, že ideologie politického a náboženského terorismu, málo obeznámenými publicisty často z něho odvozovaná, představuje pouze jeho hlučný extrém. Největší přínos knihy tkví ovšem v tom, že způsobem v české literatuře zatím nej-fundovanějším a nejpodrobnějším podává systém nauky islámu i její bohatý a mnohotvárný vývoj od samých počátků až do současnosti. Přitom zároveň vyzvedá, jakých nábožensky, filozoficky i morálně vyspělých podob islám ve výkladu svých myslitelů nabyl a jak inspiroval i významné umělecké tvůrce. Protože učení Proroka a jeho pokračovatelů zahrnuje pokyny pro všechny oblasti lidského života a islámský svět zůstává dosud mnohem méně sekularizován než svět náš, poskytuje zároveň poučený vhled též do každodennosti stále tajemného Orientu.

 

V co věřili Arabové před Muhammadovým vystoupením? • Kdy se vlastně Muhammad narodil? • Proč měl celkem deset žen? • Jak vznikl korán? • V čem spočívají zvláštnosti jeho stylu? • Čím se liší od bible? • Co rozdělilo sunnity a šíity? • Má také islám svoje desatero? • Kolik je „překrásných jmen Božích"? • Kdo dovedl k vrcholu filozofické myšlení islámského Východu? • Který z arabských spisovatelů vnukl Defoeovi myšlenku Robinsona? • Jak se dívá islám na proroky? • Co říká Korán o nebi a pekle? • Na kterých pěti pilířích islám stojí? • Jak lze u muslimů dosáhnout rozvodu? • Kolik svědků třeba získat, aby bylo možno ukamenovat cizoložnici? • Jakou cestou dospívá islámský mystik k poznání Boha? • Zná islám sekty? • Proč islámské země ustrnuly ve svém vývoji? • Komu vděčí islám za svou obrodu v moderní době? • Čím se vyznačuje islámský reformismus a čím islámský fundamentalismus? • Co je to „islámský socialismus"? • V čem tkvějí shody a rozdíly islámu a křesťanství? • V čem se rozchází islám s apoštolským vyznáním víry? • Jak se podle Koránu jmenoval Mariin otec a jak bratr? • Co vykládá Korán o Ježíšovi?

 Zpět na knížku "Duchovní cesty islámu".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook