Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Egyptský člověk a jeho svět - Text na záložce

Egyptský člověk a jeho svět - Text na záložce

Málokterá epocha dějin lidstva fascinuje představivost moderního evropského člověka tak jako tři tisíciletí existence civilizace údolí Nilu. Starověký Egypt pro nás symbolizuje neměnnost, odolávající působení zubu času, a stejně tak jistou vznešenou odlehlost, jež na nás shlíží z maleb, soch a reliéfů dávno zaniklé kultury. Předkládaný svazek editora Sergia Donadoniho si klade za cíl představit zcela jinou tvář starověkého Egypta – tvář překvapivě vitální, pestrou a lidskou. Autory jsou renomovaní znalci egyptských dějin a kultury, převážně z Itálie, ale také z Německa, Švýcarska, Ruska, Francie, Argentiny a Egypta. Jedenáct kapitol této knihy oživuje obraz jakési „lidské pyramidy“, zároveň pevně hierarchicky uspořádané i poskytující prostor lidskému jedinci s jeho osobními potřebami, přáními a touhami. Zcela na úpatí nalézáme rolníka, skutečný základ egyptské společnosti s nezáviděníhodným osudem i životními podmínkami. Následují řemeslník, písař, úředník, kněz, voják. Zvláštní skupinu tvoří otroci, v egyptské společnosti prvek vždy do jisté míry cizorodý, stejně jako samotní cizinci, jimž je věnována následující kapitola. Blízko vrcholu pyramidy se nachází svět mrtvých, jemuž byl do jisté míry všechen život Egypťanů podřízen, a ještě výše pochopitelně panovník – farao, nesporný svorník egyptské společnosti, ztělesnění Boha na zemi. Závěrečná kapitola je věnována ženám, které se v egyptské společnosti, pro nás možná překvapivě, těšily značné míře osobních práv a svobod.

Egyptský člověk (Sergio Donadoni)

 

I. Rolník (Ricardo A. Caminos)

 

II. Řemeslník (Dominique Valbelleová)

 

III. Písař (Alessandro Roccati)

 

IV. Úředník (Oleg Berlev)

 

V. Kněz (Sergio Pernigotti)

 

VI. Voják (Šejch Ibáda al-Núbí)

 

VII. Otrok (Antonio Loprieno)

 

VIII. Cizinec (Edda Brescianiová)

 

IX. Mrtvý (Sergio Donadoni)

 

X. Farao (Erik Hornung)

 

XI. Ženy (Erika Feuchtová)

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook