Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Encyklopedie středověku  »  Encyklopedie středověku - Téměř vše, co jste chtěli vědět o středověku

Encyklopedie středověku - Téměř vše, co jste chtěli vědět o středověku

MF Dnes, Civilizace, str. 5 Nestává se často, aby dílo koncipované jako slovník či encyklopedie nabízelo kromě faktografických údajů a více či méně detailních přehledů také atraktivní čtení. Rozsahem i tematickým záběrem monumentální Encyklopedie středověku, vzniklá pod redakcí dvou předních reprezentantů francouzské historiografie Jacquesa Le Goffa a Jeana-Clauda Schmitta, potvrzuje, že i takto pojatá příručka může vzniknout, sejde-li se autorský kolektiv naladěný takříkajíc na stejnou notu. Z autorské dílny téměř sedmi desítek historiků a historiček vzešlo imponující encyklopedické dílo. Už na první pohled Encyklopedie středověku zaujme svým netradičním pojetím: nenabízí totiž výčty středověkých panovníků či významných geopolitických útvarů, natož důležitých bitev či mírových smluv. Hesla jsou volena tak, aby umožnila především vhled do nitra středověké společnosti a nastínila vnímání tehdejšího světa a jeho stěžejních problémů očima středověkého člověka, nikoli aby nabídla popis formulovaný z odstupu vědců přelomu 20. a 21. století. Oba editoři důrazně předesílají, že jejich encyklopedie není dílem žádné historické „školy“ a už vůbec ne „nějaké uzavřené skupiny“. Sami však vzápětí dokládají, že jejich realita hesel je jiná - aniž by to bylo na škodu! Hlásí se totiž jménem svým i jménem kolektivu svých spolupracovníků a spolupracovnic jednak k atributům proslulé školy Annales (především v důrazu na „longue durée“ - výzkum jevů v kontextu dlouhého trvání), jednak k historické antropologii (zejména v zohledňování interdisciplinárních postupů). Výsledkem je nápaditě zvolený soubor hesel, která pokrývají všechny profilující roviny středověkého světa - od jeho výsostných fenoménů (například Gildy, Dvorská láska, Katedrála, Rytířství, Scholastika) až po fenomény nadčasové, ale ve středověkém kontextu natolik specifické, že bez jejich systematického rozboru by byl vhled do zkoumané problematiky nemyslitelný (například Čas, Paměť, Příroda, Sexualita, Stát). Orientaci v Encyklopedii středověku usnadňuje jednak další vnitřní členění jednotlivých hesel, jednak křížové odkazy v jejich závěru, upozorňující na související témata analyzovaná v rámci hesel jiných. Navzdory pestrosti autorského kolektivu, zahrnujícího historiky a historičky z Francie, Itálie, USA, Německa, Velké Británie, Belgie, Švýcarska, Polska a Ruska, je zřejmé, že ono „obecně sdílené pojetí historikova řemesla a jeho metod“, které editoři zmiňují v úvodu jakožto jednotící ideu, skutečně poznamenalo koncepci hesel. Vzájemná názorová spřízněnost konečnému výsledku jen prospěla, jakkoli se Jacques Le Goff a Jean-Claude Schmitt proti „zaškatulkování“ do některé z vyprofilovaných škol či historiografických směrů obezřetně ohradili. S naprostou většinou jmen historiků a historiček, z jejichž autorské dílny Encyklopedie středověku vzešla, se tuzemský čtenář znalý pouze překladové literatury setká poprvé. Výjimkou jsou pouze editoři - v průběhu devadesátých let vyšly česky tři knihy Jacquesa Le Goffa: Kultura středověké Evropy, Středověká imaginace a Intelektuálové ve středověku. Z pera Jeana-Clauda Schmitta se v češtině objevila monografie zatím jediná, ale pozoruhodná: Revenanti - Živí a mrtví ve středověké společnosti, vydaná nedávno nakladatelstvím Argo. A pod názvem Nebe, peklo, svět - Cesty k lidové kultuře středověku zase vydalo nakladatelství H & H před sedmi lety dnes již klasické dílo Arona J. Gureviče, jediného zástupce ruské historiografie mezi autory Encyklopedie středověku. Tím však výčet jmen jejích tvůrců, s nimiž se už mohla česká veřejnost setkat, končí. Pro zdejší nakladatele je to výzva - vždyť kupříkladu vydání knihy o prostituci ve středověku od Jacquesa Rossiauda či monografie o středověkém rytířství od Jeana Floriho by bylo nejen záslužným, ale vzhledem k zájmu o historickou literaturu tohoto typu možná i komerčně úspěšným počinem. Český překlad Encyklopedie středověku tak kromě jiného bezděčně naznačuje, jak široká je plejáda nápaditě píšících historiků a historiček, jejichž díla na překlad do češtiny teprve čekají.

Zpět na knížku "Encyklopedie středověku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook