Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Evropa raného středověku 300-1000 - Text na záložce

Evropa raného středověku 300-1000 - Text na záložce

Historické události, které formovaly Evropu v období raného středověku, předkládá ve svém díle v záběru sedmi set let britský historik Roger Collins, který působí na Univerzitě v Edinburghu. Za toto období se Evropa změnila v kulturně a myšlenkově propojenou, byť ne politicky jednotnou entitu. Práce osvětluje, jak byly společenské, hospodářské a kulturní struktury starověku postupně nahrazovány jejich středověkými protějšky – a zároveň, jak celý tento proces utvářely a ovlivňovaly mimoevropské síly, například nomádské konfederace střední Asie a islámská arabská říše. Klíčové události tohoto období – pád Říše římské, rozšíření křesťanství v Evropě a jeho dominantní postavení a současný rozmach islámu, spolu s nenaplněnými aspiracemi na vzkříšení křesťanské „římské“ říše na západě pod vládou Karlovců, to jsou témata, která lákají ke zpracování další generace historiků a fascinují čtenáře, kterým umožňují nahlédnout do bouřlivých, syrových časů evropských dějin. Mnohé aspekty politického a intelektuálního dědictví moderní Evropy lze pochopit a ozřejmit právě studiem těchto sedmi století, zde předkládaných v celé své složitosti a proměnlivosti. Vždyť územní celky, myšlenky a instituce, které se v tomto období zformovaly, nepřestávají v dobrém i zlém dnešní svět ovlivňovat.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook