Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Evropa vrcholného středověku 1150–1300  »  Evropa vrcholného středověku 1150-1300 - Text na záložce

Evropa vrcholného středověku 1150-1300 - Text na záložce

Vrcholný středověk, období vymezované polovinou 12. století až koncem století třináctého, je v dějinách Evropy periodou prudkého vývoje i počínajících příznaků krize. Práce Johna Mundyho poskytuje mnohostranný a velmi poutavý pohled na toto údobí, založený na velkém množství dobových dokumentů nejrůznějšího žánru a zaměření. Ke slovu se dostávají listiny papežů a panovníků, právní dokumenty, prameny ekonomické povahy, díla dějepisců, teologů i kazatelů, moralistů i volnomyšlenkářů, učitelů církve i myslitelů heterodoxních směrů. Jednotlivé oddíly knihy jsou věnovány představení jednotlivých oblastí tehdejší Evropy, hospodářství, struktuře a složení společnosti, jednotlivým formám vlády, myšlení a kultuře, náboženství a herezi. Pozornosti se dostává postavení Židů, vzniku a bouřlivému vývoji žebravých řádů, zejména františkánů, konfliktu mezi papežstvím a světským státem, odrážejícímu se v myšlení autorů dobových polemik. Fakt, že autor knihy je zaměřen převážně na Evropu západní – Francii, Itálii, Španělsko, Anglii, území říše – z pohledu českého čtenáře bohatě vyvažuje již zmíněná hojnost a rozmanitost původních pramenů. Právě ta činí z Mundyho Evropy vrcholného středověku oblíbenou a znovu vydávanou příručku dějin tohoto na události bohatého období.Zpět na knížku "Evropa vrcholného středověku 1150–1300".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook