Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Filosofie utěšitelkou  »  Filosofie utěšitelkou - Poslední Římané

Filosofie utěšitelkou - Poslední Římané

Přečetli jsme v časopisu Naše rodina

V seriálu Učenci a kacíři - Poslední Římané o autorovi, jehož knihu Filosofie utěšitelkou vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Čestný přídomek poslední Říman bývá v literatuře spojován s postavou politika a vzdělance Boëthia, který byl popraven roku 542 ostrogótským králem Theodorichem (471-525). Svět kultury a vzdělanosti na přelomu starověku a středověku ale znal takovýchto postav daleko víc …

Útěcha filozofie

A do třetice pohlédneme na postavu potomka staré římské patricijské rodiny, filozofa a státníka Boëthia. Plným jménem byl Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius a narodil se kolem roku 480 v Římě. Od mládí byl vzděláván ve filozofii a literatuře. Udává se, že určitý čas pobýval i v Athénách, kde si osvojil znalost řeckého jazyka. Snad právě zde získal svou náklonnost k filozofovi Aristotelovi, jehož dílo chtěl Boëthius přeložit do latiny.

Po návratu do Itálie vstoupil do služeb ostrogótského krále. Theodorich vybudoval říši, která sahala od Sicilie až do Provence a Pannonie na Severu. Zaobíral se myšlenkou mírového soužití s původním řřmským obyvatelstvem, a to tak, že Římané měli zůstat nositeli kultury a vzdělanosti a ostrogótští obyvatelé nové říše se měli starat jako vojáci o obranu státu a jeho vnitřní pořádek. Bohužel narůstající konflikty s Konstantinopolí a byzantským císařským dvorem způsobily, že král Theodorich začal být k Římanům značně podezíravý. Tak se stalo, že do nemilosti upadl papež Jan I. a byl uvězněn. Po několika letech začal Theodorich podezírat z velezrady i Boëthia a nechal jej uvěznit a v roce 524 popravit. A ve vězení vzniklo nejproslulejší Boëthiovo dílo - De consolatione philosophie (Útěcha filozofie). Historici spatřují Boëthiův význam v tom, že zpřístupnil filozofii antiky zejména překladem Aristotelova díla. Anicius Severinus Boëthius je známý i díky několika teologickým spisům, které
do češtiny přeložil filozof Tomáš Machula.

Martin WeisZpět na knížku "Filosofie utěšitelkou".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook