Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Filosofie utěšitelkou  »  Filosofie utěšitelkou - Text na záložce

Filosofie utěšitelkou - Text na záložce

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (asi 480 – asi 525) je významný filosof a teolog stojící na rozhraní pozdní antiky a středověku. Narodil se ve vznešené římské křesťanské rodině a záhy vstoupil do služeb ostrogótského císaře Theodericha, kde dosáhl nejvyšších úředních hodností. Byl však u císaře falešně pomluven, odsouzen k vyhnanství a posléze usmrcen. Za pobytu ve vynuceném ústraní sepsal své filosofické krédo stojící na klasické stoicko-novoplatónské vzdělanosti, a zároveň zprávu o své nevině, svou nejčtenější knihu Consolatio philosophiae – „útěchu z filosofie“ či Filosofii utěšitelkou. Boëthia tu v jeho odloučení utěšuje nikoli snad víra, nýbrž personifikovaná postava Filosofie. V pěti knihách, jejichž četba patří k tomu nejkrásnějšímu, co lze v repertoáru filosofického myšlení v průběhu staletí jeho dějin nalézt, Filosofie postupně Boëthia v monolozích a sókratovských rozhovorech přivádí k odpovědím na ty nejzávažnější životní otázky. Padne otázka, odkud a co je zlo, je-li Bůh, rozpráví se o problému svobodné vůle, prozřetelnosti, osudu, vrtkavé štěstěny, dobru. Boëthiova „nemoc“, pro niž trpí, metaje výčitky proti osudu, je Filosofií diagnostikována jako „neznalost sebe sama“, jež je zdrojem ­mnohého klamu. Filosofie ve své léčebné proceduře užívá výhradně prostředků rozumu a myšlenkových léků z aristotelské, stoické a novoplatónské školy. – Do té míry, že někteří později podezřívali Boëthia, zda byl skutečně křesťan...

Boëthius hodlal nadcházejícímu světu zprostředkovat to nejlepší z antické vzdělanosti. Překládal význačné řecké autory do latiny; jeho záměrem bylo zpřístupnit latinskému světu celého Platóna a Aristotela. Psal úvody do jejich četby, přípravné texty pro další jejich studium. Jako teolog je autorem spis O Trojici a několika dalších textů. Ve středověku z jeho autority těžily také některé vlivné texty jemu podvržené (De fide catholica, De disciplina scolarium).

Boëthiovým nejslavnějším dílem, které ve středověku i později mělo značný vliv, a skutečnou filosofickou klasikou však ­zůstává jeho Filosofie utěšitelkou.Zpět na knížku "Filosofie utěšitelkou".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook