Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Frankové a Evropa  »  Frankové a Evropa - Text na záložce

Frankové a Evropa - Text na záložce

Frankové zaujímají výjimečné postavení mezi četnými etniky, utvářejícími podobu Evropy na sklonku antiky a v raném středověku. Právě jim se totiž podařilo vytvořit v prudce se měnících mocenských konstelacích éry „stěhování národů“ první skutečně kompaktní a životaschopný státní celek. Franský stát přetrval několik staletí a stal se do jisté míry základem dnešního evropského uspořádání. Jádrem nové knihy historičky Jarmily Bednaříkové, navazující tematicky na její úspěšné Stěhování národů, je přínos Franků, jejich státu, církve a společnosti pro dějiny našeho kontinentu. V úvodních kapitolách se věnuje původu, formování a vzestupu franského kmenového svazu na pozadí dějin římské říše. Sleduje kontakty Franků s organizací, kulturou a vzdělaností římského prostředí. Zvláštní pozornosti se dostává klíčové postavě franských dějin – králi Chlodvíkovi, který svým přijetím křesťanství v jeho pravověrné formě položil základy vzestupu Franků. Zajímavé jsou pasáže rozebírající prameny spjaté s Chlodvíkovým křtem. Autorka však nezamlčuje ani stinné stránky této historické osobnosti – brutalitu, s níž likvidoval své rivaly. Frankové dokázali tvořivě přejímat římské dědictví a spojovat je s vlastními, germánskými tradicemi způsobem, který se prokázal jako úspěšný. To platí stejně tak v rovině společenské organizace, státních struktur i práva. V náboženské oblasti pak slévání germánských tradic s křesťanstvím výrazně a trvale poznamenalo víru, zbožnost i každodenní život středověku. Kniha J. Bednaříkové vychází z množství dobových pramenů – kronik, legend, církevních i právních dokumentů, a pro všechny zájemce o kořeny dnešní Evropy představuje jen těžko pominutelný příspěvek.Zpět na knížku "Frankové a Evropa".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook