Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Golem  »  Golem - Text na záložce

Golem - Text na záložce

Pražský rabi Löw, řečený Maharal, je snad nejslavnější postavou, již si dnes s golemem spojujeme. Tato asociace je však až pozdního data a nic nenasvědčuje tomu, že by se sám Maharal oním pozoruhodným tématem židovské mystiky a magie kdy zabýval. Pražská legenda tak spadá do oblasti židovské folkloristiky, jíž se autor ve své knize pouze dotýká. O to důkladněji se však věnuje interpretacím golema ve spekulativní, magické a mystické literatuře od nejstarších dob až po 20. století. Základy mnoha pozdějších technik stvoření golema mají svůj původ ve starém kosmogonickém a kosmologickém spise Sefer Jecira. Stvoření golema tu sice výslovně zmiňováno není, nicméně v tomto smyslu je později vykládán zde popisovaný čin Abrahama, jenž měl napodobit Boží stvořitelský akt. S tím se spojuje ústřední myšlenka, s níž Sefer Jecira přichází, totiž že svět je kombinací písmen, která je jednak technikou, kterou byl svět stvořen, jednak samotnou jeho matérií. Právě kombinace hebrejských písmen a tvůrčí síla jazyka jsou jádrem mnoha technik stvoření golema. Tyto základní koncepty se spojují s dvěma významnými pasážemi v Talmudu, kde se líčí čin Ravy, jenž stvořil „muže“, a r. Hošaji a Chaniny, kteří si vytvořili „tříleté tele“. Na těchto a dalších pramenných textech se odvíjí středověká diskuse význačných kabalistů a mystiků i na ni navazující pojednání novověká; za zmínku stojí mimo jiné zajímavý pohled na vztah mezi renesanční křesťanskou kabalou a jejími židovskými zdroji. Na pozadí různých koncepcí golema, od psychologicko-mystických přes magicko-teurgické až po představu golema jako reálné bytosti z „prachu a vody“, se přitom průběžně rýsuje i širší spektrum dějin mysticko-magických proudů v židovství. Své pojetí Idel trvale konfrontuje s názory jednoho z průkopníků kabalistických studií, Gershoma Scholema, jehož vlivné teze nejednou na podkladě pramenných textů vyvrací.

 Zpět na knížku "Golem".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook