Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Hledání středověku / Rozhovor - Takto já vidím středověk

Hledání středověku / Rozhovor - Takto já vidím středověk

Mladá fronta DNES 16.04.2005 Kavárna - příloha pro myšlení, umění a civilizaci - Autor: Josef Dolák - Strana: 44 Takto já vidím středověk Knižní rozhovor s věhlasným historikem Le Goffem Recenze historická literatura Pouhé dva roky po vydání francouzského originálu se českému čtenáři dostává do rukou překlad další publikace vzešlé z okruhu "školy" Annales. Tentokrát jde o rozhovor s čelným představitelem její takzvané třetí generace, proslulým Jacquesem Le Goffem (1924). S řadou klíčových Le Goffových děl se čeští čtenáři mohli v uplynulých letech seznámit, zejména zásluhou nakladatelství Argo a Vyšehrad. Hledání středověku je knihou poněkud výjimečnou - obsahem i formou. Publikace je sice prezentována jako rozhovor, čtenář však záhy zjistí, že spíše než dialog má před sebou monolog, do nějž tazatel, novinář Jean Maurice de Montremy, zasahuje dotazy jen minimálně a velmi citlivě (i když v úvodu přiznává, že otázky byly dodatečně kráceny). Žurnalista, zdá se, ochotně naslouchá a nechává se vést historikovým podmanivým výkladem. Rozhovor Hledání středověku - na rozdíl od toho, který vedl s Jacquesem Le Goffem o sedm let dříve historik Marc Heurgon (slovenský překlad vydalo předloni bratislavské nakladatelství Kalligram pod názvem Život v znamení historie) - není tentokrát zaměřen biograficky, takže se z Le Goffova života dozvídáme relativně málo. Popisuje sice, jaký vliv na něj měla v dětství četba historických románů Waltera Scotta, zmiňuje se o svých studiích i o pobytu v Praze v roce 1948, ovšem těžiště knihy spočívá jinde. Interview je totiž v první řadě ohlédnutím za více než padesátiletou úspěšnou vědeckou kariérou, kterou tento francouzský medievista zasvětil objevování "jiného" středověku; tento pojem se ostatně odrazil i v názvu jedné z jeho prací. Proklamovaná "jinakost" spočívá jak ve vyhledání nových témat (středověká imaginace, dějiny očistce atd.), tak ve snaze využívat neotřelých metodických postupů - například historické antropologie, dějin mentalit či takzvané totální historie. Zjednodušeně lze říci, že hlavním cílem Le Goffova vědeckého úsilí bylo a je vymýtit obecně rozšířenou a zakořeněnou představu o středověku jakožto "temném období" evropských dějin, kdy všude vládly chaos a násilí. Tento historik nás naopak seznamuje s pojmy jako středověký humanismus, renesance (v množném čísle), dlouhý středověk, uvádí nás do světa kupců, bankéřů a intelektuálů. Promlouvá o klíčové úloze, kterou v hledání a nacházení minulosti hraje pramen a jeho patřičná interpretace. Nebrání se dohledávání analogií a styčných bodů mezi středověkem a naší současností. Středověk koneckonců považuje "za opěrný bod pro moderní a sjednocenou Evropu". Le Goff nabízí publiku svoji verzi středověku; otevřeně se přiznává k tomu, že běží o vysloveně subjektivní interpretaci. Čtenář tak dostává jedinečnou možnost nahlédnout do historikovy "dílny" a spatřit, jakým způsobem vznikaly, z jakých inspiračních zdrojů vycházely a jak jsou vzájemně provázány ať již tematicky nebo metodologicky práce, které ovlivnily několik generací nejen medievistů, ale také laických čtenářů po celém světě. Výsledný dojem z četby sice poněkud kazí několik drobných chyb (jako záměna slovosledu, vynechaná slabika atd.), které by odstranila pečlivější práce redaktora, přesto Hledání středověku nelze než doporučit k přečtení. Především tomu, kdo má chuť se na středověk podívat z jiného úhlu, než jaký nabízejí publikace zahlcené letopočty a jmény. Jacques Le Goff navíc přímo pobízí k promýšlení předložených tezí. Pěkně trvalou přítomnost středověku charakterizují slova tazatele Jeana Mauriceho de Montremy v úvodu knihy: "Často jsme ,středověcí', když si lichotíme, že jsme moderní."

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook