Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Hospodin rozjasnil svou tvář / Rozhovory s Bohumilem Svobodou - Text na záložce

Hospodin rozjasnil svou tvář / Rozhovory s Bohumilem Svobodou - Text na záložce

Monsignor Jiří Reinsberg patřil po celá desetiletí komunistického režimu k nejvýraznějším postavám katolické církve v Praze. Jeho mnohdy velmi svérázné promluvy přitahovaly nejenom věřící, kterým podával slovo Boží v nesrovnatelně přístupnější podobě než ho mohli slyšet z úst většiny jiných kněží. Přitahoval tak desítky hledajících, zejména z řad intelektuálů, umělců a vědců, kteří u něho nacházeli podobu opravdu žitého křesťanství, kořeněnou navíc mnohdy vtipem nebo anekdotou.

Velký vliv na jeho osobnost měl po celý život skauting. Stal se skautem oddílu ministrantské organizace Legio angelica vedeného proslulým P. Methodem Klementem. Studium teologie jej zaválo do Říma a válka jej tam uvěznila po celých dlouhých osm let. Po válce se stal zástupcem ústředního duchovního rádce Junáka biskupa Štěpána Trochty a zástupcem ředitele Charity. Byl překladatelem a spoluautorem duchovních úvah „Skaut přemýšlí o Kristu“ (Scriptum), pro starší skauty-rovery je určen jeho výklad mše svaté „Rover přemýšlí o Kristu“ (Karmelitánské nakladatelství) a byl spoluautorem knihy „Legio angelica a P. Method Klement OSB“, na které spolupracoval s Bohumilem Svobodou.

Předkládaná kniha Hospodin rozjasnil svou tvář je novátorským pokusem o zachycení alespoň části z onoho „veselého křesťanství“, optimismu a radostnosti, které Jiří Reinsberg kolem sebe tak štědře šířil po dlouhá léta totality v dnes již těžko představitelných obtížných podmínkách.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook