Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Izajáš  »  Izajáš - záložka

Izajáš - záložka

Kniha Izajáš je jedním z pilířů Starého zákona. Děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci Gabriela Ivana Vlková se jí zabývá již od svých doktorských studií, proto ji re­daktor Petr Vaďura oslovil s výzvou natočit rozhlasový výklad tohoto spisu. Navzdory časovému vytížení děkanky fakulty i potížím spojeným s dojížděním Petra Vaďury z Tachova do Olomouce ­seriál vznikl a 19. listopadu 2010 odvysílalo satelitní a inter­netové Rádio 7 v pořadu Ke kořenům jeho první část. Český rozhlas Plzeň jej začal vy­sílat 2. 1. 2011 v rámci pořadu Na křesťanské vlně. Byť jsou jednotlivé díly seriálu dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu, přesto se oba autoři rozhodli vydat jej i v knižní podobě. Diskuse se nevěnuje jen jednotlivým dílčím pasážím knihy Izajáš a jejímu dobovému pozadí, – nýbrž sleduje stopu důležitých motivů napříč ­celou knihou a odhaluje tak její výrazné teo­logické poselství. Ačkoli je tento spis často citován v Novém zákoně, Vlková jej interpretuje především v jeho starozákonním kontextu a snaží se ukázat, jak prorok promlouval do aktuál­ních problémů ­Judska v osmém století před Kristem, do situace judských přesídlenců v Babyloně ve století šestém i do situace těch, kdo se z babylonského vyhnanství později vrátili. Čtenář se však dočká i úvah o důvodech a smyslu no­vo­zákonního užití příslušných izajášov­ských textů. Forma rozhovorů činí text přehledným a dobře čitelným. Cílem obou au­torů je sloužit textu a posluchači, proto se vyhýbají spekulacím, které k hlubšímu porozumění nepřispívají. Sympatický je ekumenický rozměr knihy, neboť katolické řeholní sestře, člence dominikánského ­řá­du, kladl otázky protestantský redaktor, člen Evangelické církve metodistické.

 Zpět na knížku "Izajáš".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook