Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko  »  Jak předcházet rakovině _ rozhovor s prof. Žaloudíkem _ Blesk ZDRAVÍ_22.2.2017

Jak předcházet rakovině _ rozhovor s prof. Žaloudíkem _ Blesk ZDRAVÍ_22.2.2017

„Vitaminy RAKOVINU NEVYLÉČÍ!“

22.2.2017    Blesk zdraví    str. 26    Medicína - Rozhovor

    Zdena Lacková       

Zhoubné nádory v nás rostou jak houby po dešti. Mnohdy jim to naše imunita překazí hned na začátku, jindy to nezvládne a nemoc plně propukne. S naším předním onkologem Janem Žaloudíkem jsme si povídali o tom, jak rakovinu pokud možno přežít.

 

* JAKÉ HLOUPOSTI SLÝCHÁVÁTE O RAKOVINĚ NEJČASTĚJI?

 

                Že existuje jen jedna rakovina. Už příčiny a mechanismy vzniku nádorů, tedy zhoubné přeměny buněk a jejich šíření, mohou být ale odlišné. A různé druhy nádorů se liší také podle místa vzniku i řady vlastností, které o průběhu onemocnění rozhodují.

 

* A DALŠÍ MÝTUS?

 

                Že existuje nějaký univerzální lék nebo všeobecně účinný postup proti rakovině, které znají různí léčitelé, ale oficiální medicína je rozmařile nepoužívá.

 

* CO JE TEDY RAKOVINA?

 

                Rakovina je spíše soubor mnoha druhů onemocnění, která mají společné to, že při nich probíhá nezávislý a neregulovaný růst zhoubně zvrhlých buněk a jejich metastazování, neboli šíření v organismu v pozdějších stadiích. Rozhodující je tedy hlavně klinické stadium onemocnění. Zda je nádor dosud omezen na místo vzniku, zda prorůstá do okolí, šíří se do okolních mízních uzlin nebo už metastazuje i do vzdálených orgánů. To platí pro nádory pevné čili solidní, kterých je většina. Ke zhoubným onemocněním však patří i nádorové bujení krevních buněk - hlavně bílých krvinek, tedy leukemie - které se šíří do celého organismu už od samého počátku.

 

* KOLIK NÁDOROVÝCH CHOROB VLASTNĚ EXISTUJE?

 

                Skoro stovka, většina z nich navíc ve čtyřech různých stadiích pokročilosti. Samozřejmě nejúspěšnější, nejméně zatěžující i nejlevnější je léčba časných stadií. Proto jsou tak důležité preventivní onkologické prohlídky, které mají zachytit velkou část nádorů dříve, než začnou být zjevné svými příznaky a než se projeví potížemi.

 

* KDYŽ ČLOVĚK ONEMOCNÍ, NAKOUPÍ SPOUSTU DOPLŇKŮ STRAVY, ABY PODPOŘIL LÉČBU. POMOHOU?

 

                Kdyby doplňky stravy měly prokázaný přímý protinádorový účinek, byly by nepochybně zařazeny mezi protinádorové léky. Byly by takto registrovány a také hrazeny z veřejného zdravotního pojištění jako jiné protinádorové léky s prokázanou účinností.

 

* V KNIZE JAK PŘEDCHÁZET RAKOVINĚ SE OBJEVUJE DOKONCE VAROVÁNÍ, ŽE NĚKTERÉ VITAMINY MOHOU RAKOVINNÉ BUJENÍ PODPOŘIT...

 

                Zrovna s vitaminy bych určitě nestrašil, ale ani bych na ně v léčbě nádorů nespoléhal. Vitaminů je řada a s různými účinky. Ke zdárnému životu a růstu je samozřejmě potřebují nejen normální, ale také nádorové buňky, a to v různé míře. Třeba krvetvorné buňky potřebují mezi jinými více vitamin B12, který třeba při akutní leukemii asi aktivně podávat nebudeme, abychom nemoc nepodporovali.

 

* A CO VITAMIN C A JINÉ?

 

                Objevily se pokusy léčit nádory třeba velmi vysokými dávkami „céčka“, ale rizika těchto dávek patrně nevyvažují přínos této léčby mírnící snad příznaky, ale nikoli nádor. Existuje také vitamin K upravující krvácivé stavy, který zase není možno doporučovat u stavů zvýšené srážlivosti krve. Nemocný organismus onkologického pacienta samozřejmě vitaminy v potřebné běžné míře potřebuje, a někdy i více při náročné léčbě. Nechal bych to vždy na posouzení konkrétní situace a konzultaci s ošetřujícím lékařem.

 

* VITAMIN D ALE PROTI RAKOVINĚ POMÁHÁ, NEBO NE?

 

                Nevím, že by nějaký vitamin prokazatelně léčil rakovinu nebo působil spolehlivě v její prevenci. Léta se testovaly onkopreventivní účinky vitaminu E a nakonec bez úspěchu. Je známo, že naše populace má nižší hladiny vitaminu D v organismu, což může mít řadu neblahých důsledků pro zdraví. Ale různé statistické souvislosti a dohady neznamenají, že vitaminem D se dají nádory léčit nebo jim jde takto předcházet.

 

* JAK VELKÁ JE PRAVDĚPODOBNOST, ŽE ONEMOCNÍM?

 

                Každý třetí člověk v Česku během svého života nějakým typem nádoru onemocní, každý čtvrtý na rakovinu zemře. Pokud je to v devadesáti či stovce, není to tak zlé jako v šedesáti, padesáti, nebo dokonce dříve. Na něco se zemřít musí. Čím však později, tím lépe. Proto je třeba po nádorech pátrat už v časných stadiích, kdy jsou vyléčitelné.

 

* ONKOLOGOVÉ MAJÍ TEDY HODNĚ PACIENTŮ…

 

                S vyléčenými nebo právě léčenými nádory žije v České republice asi 520 000 lidí, až dvacet procent z nich se dožije během dalších let ještě jiného nádoru, který s tím původním nesouvisí, menší část ještě i třetího. To je realita. Podle Járy Cimrmana s tím lze nesouhlasit, lze i protestovat, ale to je tak vše, co se s tím dá dělat. Je však třeba umět s touto realitou žít a snažit se přežít ji co nejdéle.

 

* JAK VELKÝ PODÍL MÁ NA VZNIKU RAKOVINY GENETIKA?

 

                Rakovina vzniká v důsledku hromadění poruch genetického kódu, na němž naše existence stojí, ** a tudíž mu neunikneme. Podíl genetických změn, čili mutací, je tedy zásadní, lze říci stoprocentní. U každého nádoru lze prokázat mnoho genových mutací různého významu a s různými důsledky.

Ještě i v průběhu nádorového onemocnění a pod vlivem léčby vznikají další mutace, které třeba mění citlivost nádoru k léčbě.

 

* TAKŽE KDYŽ MĚLI RAKOVINU RODIČE, NEVYHNU SE JÍ...

 

                Část genových mutací si neseme od rodičů, část jich získáváme během života. Jejich poměry a kombinace jsou různé a do značné míry i jedinečné. Existují ale také takzvané nádorové rodiny, kde je výskyt různých forem rakoviny mimořádně častý, třeba už v mladém věku. Těchto prokazatelně dědičně přenášených nádorů je asi pět až deset procent.

 

* A JAK VELKOU ROLI HRAJE ŽIVOTNÍ STYL?

 

                Genetické poruchy, které vznikají během života, závisí na zevních podmínkách a rizicích, k nimž jistě patří také strava, ovzduší, prostředí, ve kterém žijeme, zdroje záření, ale také různé chronické záněty či některé virové infekce. A pak zde hrají roli ještě přirozená odolnost jedince, opravné mechanismy v genomu buněk a dohled jeho vlastní imunity.

 

* CO Z TOHO PRO NÁS PLYNE?

 

                Vskutku není žádný jediný a spolehlivý recept než ten, že je třeba odstranit zjevně rizikové faktory - kouření, nezdravou stravu, oslabování imunity a látkové přeměny v těle nebo také chronické a neřešené infekce. Na zdraví tyto faktory jistě nepřidají a riziko vzniku rakoviny nepochybně zvyšují.

 

* MÁTE S NÁDOREM ZKUŠENOST VE VLASTNÍ RODINĚ?

 

                Maminka mi onemocněla rakovinou prsu v mých šesti letech a byla léčena tehdy dostupnými metodami. Onemocnění se jí v podobě plicních a kostních metastáz vrátilo naštěstí až po dvanácti letech a když mi bylo dvaadvacet, na rakovinu zemřela. Jsem vděčný i za oněch šestnáct let společného života, o které jí tehdejší méně účinná léčba prodloužila život v nejcitlivějších letech mého dětství. Znám tedy dobře ony trvalé obavy z recidivy a nakonec i neřešitelné situace přímo z vlastní rodiny.

 

* DÁ SE O RAKOVINĚ ŘÍCT NĚCO OPTIMISTICKÉHO?

 

                Rakovina všech typů zachycená včas je již zcela vyléčitelná. A některé typy nádorů jsou vyléčitelné i v pokročilejších fázích onemocnění. Třeba dětské nádory, u dospělých lymfomy nebo metastazující nádory varlat. U velké části i velmi pokročilých nádorů už umíme délku života významně prodloužit i o několik let. Nebo alespoň snížit potíže a bolesti po zbytek života.

 

***

 

Každý třetí člověk během života nějakým typem nádoru onemocní. Když je to v padesáti, je to smutné.

 

S vyléčenými nádory žije v České republice 520 000 lidí. Znovu onemocní až 20 % z nich. To je realita.

 

Rakovina všech typů zachycená včas je zcela vyléčitelná. To je skvělá zpráva!

 

Vizitka

 

PROF. MUDR. JAN ŽALOUDÍK, ŘEDITEL MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU BRNO

 

* Vystudoval Lékařskou fakultu v Brně, má atestace z chirurgie a klinické onkologie.

* Pracoval několik let v onkologickém výzkumu v USA a Velké Británii.

* Specializuje se na onkochirurgii.

* Je senátorem a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální péči.

 

Proč chodit NA MAMOGRAF? Prodlužuje život!

 

Polovina Češek nad 45 let pravidelně na mamografickou prevenci dochází, druhá polovina dosud ne. Výsledky se v těchto dvou skupinách velmi liší. „Preventivním mamografickým vyšetřením je zachyceno až 80 % karcinomů prsu v časných a předrakovinných stadiích. Pokud si žena nádor nahmatá a přijde až poté, je v časných stadiích zachyceno pouze 30 % nádorů,“ shrnuje fakta profesor Jan Žaloudík.

 

Foto autor| FOTO: pro, Shutterstock.comZpět na knížku "Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook