Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Jak porozumět Bibli - Text na záložce

Jak porozumět Bibli - Text na záložce

Přehledný, srozumitelný a didakticky pojatý úvod do Starého a Nového zákona představuje svědectví o víře Izraele i křesťanské církve v živě vylíčeném dobovém rámci. Ukazuje, jak víra starozákonního Izraele rostla jako odpověď na dějinné výzvy, jak se utvářela a jak – věrna tradici – byla vždy nově formulována a aktualizována. Víra v dějinách, Boží zjevení v dějinách – to je základní charakteristika i křesťanské zvěsti, kterou je proto zapotřebí vždy znovu a nově objevovat. Čtenář se v knize setkává s množstvím reálií, s výsledky moderního biblického bádání, ale především se učí s pomocí četných příkladů a zadaných úkolů samostatně pracovat s biblickým textem. Tomuto cíli slouží krátké souhrny, podněty vedoucí k hlubšímu pochopení biblických textů a doplňující odkazy k literatuře. Úvod tak poslouží všem, kdo se chtějí v Bibli lépe orientovat a vytěžit z její četby inspiraci pro praktický život.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook