Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Jan Šembera Černohorský z Boskovic  »  Jan Šembera - recenze ČR

Jan Šembera - recenze ČR

Kateřina Dufková  :  Jan Šembera Černohorský z Boskovic

 

    Nikoli příbuzenské vztahy, ale pouhá shoda jmen inspirovala mladého právníka Aloise Vojtěcha Šemberu, aby se blíže zabýval svým jmenovcem, moravským pánem Janem Šemberou z Boskovic, posledním toho rodu. V r. 1836 vydal tiskem Historii pánů z Boskovic, genealogické a biografické dílo, jež později vyšlo rozšířené ve Vídni. Osudy významného rodu, který v květnu 1597 vymřel po meči, zaujaly i boskovickou rodačku K. Dufkovou, absolventku historie na FF UK v Praze, kde v současné době působí. Důkladně a zajímavě zpracovaná kniha z nakladatelství Vyšehrad, podložená prameny a doplněná rodokmenem pánů z Boskovic, statí o rybníkářství jako formě šlechtického podnikání a rejstříky je pozoruhodným počinem nejen z oboru historie. Hospodářské reálie jako je dohoda o dělení majetku, právní výklad závěti, poměry na panství nebo praktiky tehdejšího stavebnictví nám podají ucelenou představu o životě v 16. století na renesanční Moravě.

    Zprávy o historické osobnosti J. Šembery Černohorského nejsou bohužel nijak vyčerpávající. Byl to šlechtic své doby s pověstí bonvivána, o niž se postaral spíš jeho „druhý život“, zpracovaný autory 19. a počátku 20. století.

Vešel ve známost jako patron a donátor kláštera, ale i podnikatel (výstavbou zámku Bučovice nebo města Litovle), netajil se nechutí k účasti na státní správě,

a na druhé straně měl sklon k požitkářství, ba dokonce k výtržnictví, jež mu vyneslo soudní spory. Výrazná byla jeho láska k rodině; dvě dcery, které po sobě zanechal, zdědily obrovský majetek, jímž zajistily své manžely, rovněž z významného moravského rodu Lichtenštejnů.

   Časté, i když poněkud nadnesené je přirovnání J.Šembery k českému renesančnímu kavalíru  Petru Vokovi z Rožmberka; moravský Petr Vok vyplynul rovněž ze snah pozdějších životopisců. Do jisté míry, zvlášť v mladém věku, srovnání souhlasí – oba bouřliváci, nekatolíci, oba měli starší bratry, kteří je ovlivňovali ať v kladném či záporném smyslu (po jejich smrti J.Šembera zbohatl, Petr Vok však platil dluhy). Na sklonku života se však svým životním stylem výrazně odlišovali (Šembera shromažďoval majetek pro svou rodinu, Petr Vok jako bezdětný měl na mysli věci víry a morálky). Ostatně nakolik lze posoudit jejich podobnost je otázka, na niž si pozorný čtenář této zvlášť pro historiky přínosné knihy jistě odpoví sám.

Karla LadwigováZpět na knížku "Jan Šembera Černohorský z Boskovic".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook